Spomienka na ev. farára Štefana Bojnáka

Spomienka na ev. farára Štefana Bojnáka

V tomto roku si Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košariská – Priepasné a Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika Košariská pripomenuli dve jubileá brata farára Štefana Bojnáka: 100 rokov od narodenia (29. 7. 1912) a 10 rokov od úmrtia (2. 2. 2002).
Cirkevný zbor v Košariskách – Priepasnom viedol v rokoch 1937 – 1945, teda v najťažších rokoch 2. svetovej vojny. Má zásluhu na tom, že zachránil utečencov z Protektorátu, ale i miestnych obyvateľov pred fašistami. Bolo to preto, lebo vedel komunikovať v nemeckom jazyku, bol prítomný pri mnohých stretoch, keď nemeckí vojaci vyšetrovali, a on dokázal vyriešiť k dobru mnohé nebezpečné situácie, a tak mnohým zachrániť život. Bol organizátorom, resp. narušiteľom osláv na Bradle, ktoré sa v tom čase niesli vo fašistickom duchu. V rámci osídľovania južného Slovenska po vojne prešiel s niekoľkými rodinami svojho zboru do pôvodne Nemcami osídlenej obce Mischdorf, ktorú úrady premenovali na Nové Košariská. Tu účinkoval do roku 1951. Ďalšie jeho účinkovanie do roku 1970 bolo v Badíne v Banskej Bystrici. Odtiaľ prešiel do Slatiny nad Bebravou, kde pôsobil až do roku 1987, keď odišiel do dôchodku. Bol aktívnym členom SZPB, ale aj členom Spolku Milana Rastislava Štefánika v Košariskách.

Spomienka sa uskutočnila v sobotu 10.novembra na cintoríne v obci Kynceľová pri Banskej Bystrici, kam členovia zboru a spolku pricestovali. Pri jeho hrobe zaspievali dve piesne z evanjelického funebrála. Po liturgii sa sestra farárka Zuzana Durcová prihovorila slovom Božím zo Zjavenia Jána. Na jeho hrob bola položená kytica bielych chryzantém so stuhou od Cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepasné a Spolku rodákov M. R. Štefánika. K prítomným sa za Spolok rodákov M.R.Š. prihovorili dvaja členovia, a to Mgr. Ján Kyščiak a pán Vladislav Valihora. Pripomenuli záslužné činy pána farára, ale aj osobné spomienky. Prítomná bola aj pani Marta Rusková, dcéra brata farára Štefana Bojnáka.

Po tomto spomienkovom smútočnom akte účastníci zájazdu navštívili evanjelický kostol v Radvani (pôvodne Radvaň nad Hronom, teraz súčasť Banskej Bystrice). Tu v 19. storočí ako farár pôsobil známy slovenský básnik Andrej Sládkovič. Terajší miestny p. farár Ján Kollár všetkým v kostole priblížil históriu i súčasnosť tohto zboru. Ďalšou zastávkou bola obec Badín pri Banskej Bystrici – niekdajšie pôsobisko Štefana Bojnáka. V súčasnosti je tam zborovým farárom Roman Dovala. Oboznámil nás so súčasným životom zboru, ale aj s históriou obce. Zaujímavosťou pre nás bolo, keď nám povedal, že farári z tohto seniorátu majú vlastnú kapelu, účinkujú na rôznych podujatiach, kde majú možnosť vzájomne si vymeniť skúsenosti, ktoré uplatnia vo svojich zboroch. Členom kapely je dokonca aj brat senior Peter Soták z Dobrej Nivy.

Poslednou zastávkou bola obec Hronsek a návšteva krásneho dreveného artikulárneho kostola. Privítala nás sestra farárka Anna Jakušová. Povedala nám veľa zaujímavostí o kostole. Postavený bol zo samého dreva, teda bez použitia železných prvkov. Do svojho interiéru kostol pojme až 1100 sediacich ľudí. Okrem toho tamojší predkovia ho postavili za jediný rok na navýšenom mieste tak, aby ho nezasiahla voda z Hrona pri povodniach. Za celú históriu kostola sa to nestalo. Najbližšie vraj bola voda okolo kostola vo vzdialenosti jeden meter. Súčasťou kostola je i blízka drevená zvonica. Celý areál i kostol je zapísaný ako pamiatka UNESCO od roku 2008. Tu sme ukončili naše putovanie obohatení o nové poznatky a zážitky. Nasledovala už len bezpečná cesta domov, za čo patrí vďaka šoférovi mikrobusu p. Bekešovi.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.