Spomienka na Darinu Bancíkovú

Spomienka na Darinu Bancíkovú

Nedožité 90. narodeniny ThB. Dariny Bancíkovej a 61. výročie ordinácie prvej evanjelickej a. v. farárky v Európe si Kuzmányho kruh v Banskej Bystrici pripomenul pásmom slova a hudby v Štátnej vedeckej knižnici 26. novembra 2012.
V pásme slova a hudby vystúpili člen SND Alfréd Swan, evanjelická farárka Jarmila Zajíčková a kaplánka Zuzana Lipovská, na klavíri hral prof. Beloslav Riečan a na trubke Jozef Karvaš. Moderoval Ing. arch. Dušan Čupka.

Súčasťou podujatia bola videoprezentácia zo života Dariny Bancíkovej. Zároveň bolo uvedené do života 5. vydanie jej pamätí pod názvom Divné sú cesty Božie, v ktorých opísala svoje utrpenie počas vyšetrovania a pobytu vo väzení v rokoch 1962 –1963. Publikácia vyšla v elektronickej podobe; vydala ju Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.