Program pomoci týraným ženám a deťom

 Program pomoci týraným ženám a deťom

Úrad vlády SR zorganizoval 26. novembra 2012 v hoteli Bôrik v Bratislave Otváraciu konferenciu programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie. Účastníkov pozdravil Harald van Rees Rotler, chargé d’affaires Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave.
Otváracia konferencia sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách (25. novembra) a v rámci aktivity „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách“, ktorá bude ukončená 10. decembra – na Medzinárodný deň ľudských práv – verejným vypískaním násilia na ženách a ich deťoch.

Na otváracej konferencii bol predstavený program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie a možnosti získania finančných príspevkov na riešenie uvedenej problematiky z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014. Úrad vlády SR ako správcu programu SK09 zastupoval Jaroslav Mojžiš, riaditeľ odboru EHP a NFM Úradu vlády SR, ktorý avizoval radikálne zjednodušenie vybavovania žiadostí, odbúranie administratívnej náročnosti, ako aj pomoc pri príprave projektov a hľadaní nórskeho partnera. Dôraz sa bude klásť na dosiahnuté výsledky a trvalú udržateľnosť projektov.

Riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová podrobne predstavila program SK9 a východiská pri jeho nastavovaní. Na Slovensku je akútny nedostatok zariadení na pomoc týraným ženám, chráneného bývania pre ženy - tzv. bezpečných ženských domov či krízových a poradenských centier a chýba i koordinácia tejto pomoci a informovanie verejnosti o danej problematike. Tieto úlohy bude zabezpečovať Koordinačno-metodické centrum v spolupráci s Centrom pre štúdium násilia a traumatického stresu v Nórsku a Radou Európy.

Správkyňa programu SK9 Jana Dacková potom priblížila otvorené výzvy, v rámci ktorých bude možné napr. rekonštrukciou budov, ktoré majú žiadatelia o grant k dispozícii, realizovať bezpečné ženské domovy či poradenské a krízové centrá pre ohrozené ženy a ich deti, čo je príležitosť aj pre naše cirkevné zbory a diakonické strediska. Na realizáciu projektov je pripravených celkovo cca 4,5 milióna eur z Nórska s 15 % národným spolufinancovaním. Presnejšie informácie budú zverejnené na www.norwaygrants.sk a www.eeagrants.sk. Výzvy budú vyhlásené v marci 2013 a ďalšie v roku 2014; otvorené budú cca 2 mesiace, počas ktorých bude potrebné vypracovať projekty.

Na konferencii vystúpili aj donorskí partneri programu z Rady Európy, Nórskeho riaditeľstva pre zdravie a Nórskeho centra pre štúdium násilia a traumatického stresu, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií, Prezídia Policajného zboru a Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí informovali o neutešenej situácii u nás v oblasti pomoci týraným ženám a ich deťom a vyzvali na jej riešenie.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.