Nové dištriktuálne presbyterstvo ZD zasadalo

Nové dištriktuálne presbyterstvo ZD zasadalo

Dňa 28. 11. 2012 prvýkrát zasadalo v novom zložení Dištriktuálne presbyterstvo Západného dištriktu − po tom, ako bolo potvrdené voľbou na dištriktuálnom konvente ZD ECAV v Rimavskej Sobote 29. 9. 2012 na šesťročné obdobie.
Úvod novozvolených presbyterov vykonal brat biskup ZD ECAV Milan Krivda v Ev. chráme Svätej Trojice vo Zvolene. Zasadnutie sa ďalej konalo na BÚ ZD ECAV pod vedením dištriktuálneho predsedníctva ZD ECAV podľa schváleného programu. Na svojom prvom zasadnutí sa presbyteri okrem iného zaoberali žiadosťami CZ ZD ECAV, žiadosťou BAS o zriadenie troch nových CZ na území Bratislavy a zrušením CZ ECAV Bratislava a prijali aj správu o kontrole hospodárenia BÚ ZD ECAV I. − III. štvrťrok 2012. Na záver brat dištriktuálny dozorca zaželal prítomným pokojné prežitie adventného času i nadchádzajúcich vianočných sviatkov a brat dištriktuálny biskup udelil všetkým požehnanie.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.