Muzikologická konferencia v Novom Sade

Muzikologická konferencia v Novom Sade

Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov bola témou VIII. muzikologickej konferencie, ktorá sa konala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Stretli sa na nej početné významné osobnosti zo sveta cirkevnej hudby z našej krajiny a zahraničia.
Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská sa pochvalne zmienila o celkovom tohtoročnom priebehu podujatia, ktoré zhodnotila za jedno z najúspešnejších a potešenie vyjadrila najmä z toho, že sa hovorilo o cirkevnej hudbe, ktorej sa doteraz nevenúvala patričná pozornosť.

K vysokej úrovni konferencie prispeli odborné referáty prof. Jána Vladimíra Michalka, ArtD., v ktorom sa hovorilo o minulosti, súčasnosti a budúcnosti cirkevnej hudby v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a MgA. Janko Siroma analyzoval Organy v kostoloch dolnozemských Slovákov a za najkvalitnejší zhodnotil organ v kulpínskom evanjelickom kostole a za najlepšie udržiavaný označil organ v Hajdušici. Potešenie nad tým vyjadril Mgr. Jaroslav Javorník, PhDr., farár kulpínsky, ktorý sa počas svojho pôsobenia v Hajdušici postaral o dôkladnú rekonštrukciu tamojšieho organu.

O slovenských spevokoloch v Banáte referoval Mgr. Slaďan Daniel Srdić, slovenské spevokoly v Báčke zhodnotil Mgr. Jaroslav Kopčok a slovenské spevokoly v Srieme Mgr. Ján Vida. Slovenskí vojvodinskí autori v Evanjelickom spevníku bola téma referátu doc. PhDr. Michala Babiaka. Aktivity cirkevných spevokolov v medzivojnovom období zaznamenané v dobovej tlači analyzovala Mgr. art. Milina Sklabinská a o kurzoch pre hru na organe sa zmienil náš známy dirigent vo výslužbe Juraj Ferík. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., mal referát O identite Slovákov v Rumunsku, Maďarsku a Srbsku a RNDr. Peter Chrastina, PhD., o Historickej krajine a jej využívaní v slovenskej enkláve Pivnica vo Vojvodine (Srbsko).

V rámci konferencie vo večerných hodinách odznel organový koncert Jána Vladimíra Michalka, ArtD., významného slovenského organistu. Koncert usporiadali v novosadskej katedrále, na ktorom vystúpili aj dva cirkevné spevokoly novosadského cirkevného zboru. Koncert prilákal do tohto impozantného chrámu v strede Nového Sadu početných milovníkov tohto druhu umenia.

Organizátormi konferencie boli Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.