Inovovaná zborová stránka

Inovovaná zborová stránka

Cirkevný zbor Záriečie pripravil k 3. výročiu prevádzkovania svojej internetovej stránky www.ecav.zariecie.sk jej inovovanú verziu, ktorá ju zmenila po obsahovej i dizajnovej stránke.
Ciele našej stránky sú nasledujúce:
- podporovať poslanie evanjelickej a. v. cirkvi a cirkevného zboru (najmä šírenie evanjelia),
- svedčiť o činnosti cirkevného zboru a jeho funkčných zložiek,
- informovať a pozývať svojich členov k účasti na podujatiach a aktivitách zboru.

Stránka prináša elektronickú verziu zborového časopisu, poskytuje praktické informácie o cirkevných úkonoch, prináša zaujímavé príspevky z našej histórie. Novinkou je priestor pre blogy – zamyslenia a úvahy domácich autorov, ktoré majú opakovaným návštevníkom prinášať nový obsah formou úvah, zamyslení a komentárov.

Nový dizajn stránky bol definovaný v jednoduchom „čistom“ štýle bieleho podkladu a sivého textu. Fotografické motívy záhlavia stránky predstavujú výber 70 fotografií, ktoré sú doplnené vždy iným biblickým textom. Fotografie zobrazujú nielen život v cirkevnom zbore, ale i mimo neho. Hlavnou myšlienkou tejto koncepcie je poukázať na to, že slovo Božie je v popredí našich životoch nielen v kostole. Ono má byť totiž prirodzenou súčasťou našich životov v každej chvíli. Prajeme si, aby aj toto skromné a nehodné dielo slúžilo k zveľadeniu Pánovej vinice.

„Nie nám, ó, Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“ Žalm 115, 1

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.