Druhá trojičná nedeľa v Ratkovej

Druhá trojičná nedeľa v Ratkovej

V Ev. a. v. chráme Božom v Ratkovej sa 17. júna 2012 konali slávnostné služby Božie, ktoré liturgoval konsenior Gemerského seniorátu Dušan Hrivnak. Slovom Božím poslúžila administrátorka cirkevného zboru v Ratkovej Adriana Hrivnaková. Jej kázeň bola adresovaná učiteľom, rodičom a, samozrejme, žiakom.
Súčasťou služieb Božích bola literárno-hudobná kompozícia Ratkovské duchovné osobnosti, ktorá tento rok bola venovaná Ratkovským evanjelickým učiteľom a žiakom. Históriou ratkovského evanjelického školstva nás previedli žiačky základnej školy v Ratkovej Dominika Demjanová s Nikolou Paušurovou. Básne Milana Rúfusa recitovala žiačka ratkovskej základnej školy Dominika Ferková a spomienkovú báseň bývalého žiaka ratkovskej evanjelickej školy MUDr. Miroslava Ďurindu predniesla bývalá učiteľka Anna Tomanová.

V týchto ratkovských reminiscenciách sme si zaspomínali aj na židovských žiakov, ktorí bránami evanjelickej školy prechádzali až do roku 1942, keď na základe vtedajších vládnych nariadení boli z Ratkovej spolu s rodičmi násilne vysťahovaní na základe dodatočne ústavného zákona, ktorý 15. mája 1942 schválil slovenský snem. Kroky ratkovskej židovskej komunity najskôr smerovali do okresného mesta Revúca a odtiaľ do nacistických vyhladzovacích koncentračných táborov, z ktorých návratu späť nebolo. Z ratkovskej židovskej komunity sa zachránili iba dvaja: Ernest Wilner a Július Godlberger, ktorí sa do rodnej obce Ratková nikdy nevrátili.

Scenár spomienkovej hudobno-literárnej kompozície napísala PhDr. Daniela Baranová, PhD., a o hudobný sprievod sa postarala Katarína Šedivá.
Hosťami ratkovských slávnostných služieb Božích boli PaedDr. Marta Györiová a Peter Háber zo Židovskej náboženskej obce z Košíc, rimavskosobotskú Židovskú náboženskú obec reprezentovali Dr. Tömösvaryová a František Bokor.
V kostole prítomným sa prihovoril Peter Háber, ktorý v mene Židovskej náboženskej obce sa poďakoval, že ratkovskí cirkevníci aj po 70 rokoch s láskou spomínajú na svojich bývalých spoluobčanov. Báseň za mŕtvych predniesla PaedDr. Marta Györiová.

Po skončení literárno-hudobnej kompozície sa účastníci presunuli k evanjelickej škole, kde Peter Háber spolu s konseniorom Dušanom Hrivnakom odhalili pamätnú tabuľu venovanú ratkovským židovským žiakom. Po jej odhalení zaznela modlitba za mŕtvych, ktorú zaspieval P. Háber.

Cieľom literárno-hudobnej kompozície, ktorú sme venovali ratkovským evanjelickým učiteľom a žiakom, bolo osloviť ratkovských učiteľov, aby boli hrdí na svojich predchodcov a mali z čoho čerpať silu v náročnej pedagogickej práci. Žiaľ, náš zámer nevyšiel, pretože terajší ratkovskí učitelia v nedeľu uprednostňujú iné priority, ako zoznamovať sa s históriou ratkovského školstva a byť zvedaví na svojich žiakov.

Aj napriek bojkotu akcie z radov ratkovských učiteľov prežili sme krásne nedeľné chvíle a vzdali sme hold ratkovským evanjelickým učiteľom a žiakom, pre ktorých povolanie, ktorí si zvolili, nebolo povolaním, ale poslaním.

Fotografie: Bohuš Palúš a Karol Žigo

Galéria k článku