Americký biskup na návšteve Slovenska

Americký biskup na návšteve Slovenska

Vo štvrtok 12. júla 2012 navštívil ECAV na Slovensku biskup Evanjelicko-lutheránskej cirkvi Missourskej synody rev. Dr. David Stechholz v sprievode farárov rev. Dušana Tótha a rev. Dušana Tillingera.
Evanjelicko-luteránska cirkev Missourskej synody (The Lutheran Church-Missouri Synod) má 35 dištriktov a 2,5 milióna veriacich. Slováci patria najmä do SELC, čo bola povôdne samostatná Slovenská synoda patriaca do anglického dištriktu. Oba sú negeografické, a to po všetkých štátoch USA a Kanady. Lutheránska cirkev Missourskej synody má vyše 800 cirkevných zborov v USA a Kanade a spolupracuje s evanjelickými cirkvami po celom svete. Táto cirkev zachováva prísnu luteránsku tradíciu – ortodoxiu. Zvláštnosťou je, že doposiaľ neordinuje do duchovného stavu ženy. Okrem pestrého náboženského a duchovného života sa o svojich veriacich stará po každej stránke. Nezabúda ani na diakoniu, školstvo, ale predovšetkým na misijnú prácu zameranú na rozvojové a postkomunistické krajiny.

Vzácny hosť bol najprv prijatý na GBÚ v Bratislave dištriktuálnym biskupom Milanom Krivdom v zastúpení Predsedníctva ECAV na Slovensku. Nasledovalo zastavenie v Topoľčanoch spojené s prehliadkou zborového centra s kostolom vybudovaným za pôsobenia vtedajšieho brata farára Dušana Tillingera.

Na nádvorí Strediska Ev. diakonie (SED) v Košeci bol vzácny hosť privítaný staroslovanským spôsobom – chlebom a soľou. Nechýbala krojovaná skupina s harmonikou a ľudovými piesňami, čo vytvorilo neopakovateľnú atmosféru. Potom sa hostia v sprievode vedenia SED Košeca presunuli do neďalekého okresného mesta Ilavy. Tam položením kytice kvetov k nedávno odhalenej tabuli na múre ilavskej väznice venovanej nespravodlivo odsúdeným a väzneným kňazom našej cirkvi si biskup uctil ich pamiatku pokľaknutím a zotrvaním v tichej modlitbe. Nasledoval slávnostný obed a prehliadka SED Košeca, stretnutie s obyvateľmi i personálom, kde hosť vyjadril veľký obdiv nad úžasnou praktickou službou, ktorá sa koná v SED Košeca. Kaplnka SED bola svedkom mimoriadnej chvíle odovzdania darov – kanvice na víno a cimbória na oplátky k sviatosti Večeri Pánovej. Tieto historické liturgické predmety zhotovené zo striebra v USA daroval nášmu zariadeniu rev. Dušan Tóth s manželkou Valikou. V prítomnosti zborového dozorcu Samuela Tomku a budovateľa košeckého kostola Ľubomíra Marcinu nasledovala jeho prehliadka, nakoľko počas jeho výstavby sa mu dostalo cez Missourskú synodu nemalej finančnej pomoci. Posilnení a povzbudení pre službu Bohu a Jeho ľudu sme sa lúčili vo viere, že novodobé mosty, ktoré sa budujú medzi našimi krajanmi nielen v Európe, ale aj za oceánom, budú aj naďalej prinášať ovocie viery, služby a vzájomnej pomoci.

Galéria k článku