Ev. služby Božie počas sviatkov v Bratislave

Prehľad služieb Božích počas vianočných a novoročných sviatkov: Bratislava-Staré mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Prievoz a Bratislava-Rača.