Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!

               Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!

V 2. adventnú nedeľu 4. decembra 2011 popoludní sme mali vo Vyšnej Boci, filiálke Kráľovej Lehoty, milú slávnosť. S veľkou radosťou sme po prvýkrát v našom chráme privítali dôstojného brata generálneho biskupa ECAV PhDr. M. Klátika, PhD.
Brat generálny biskup zavítal medzi nás, aby zvesťou Božieho slova v priestoroch chladného kostola povzbudil k horlivosti vo viere, láske k Pánu Bohu aj chrámu domácich veriacich aj ostatných, ktorí prijali pozvanie na slávnosť.

V úvode slávnostných služieb Božích domáca sestra farárka Mgr.Viera Mosná privítala brata biskupa, sestru seniorku LOS Mgr. Katarínu Hudákovú aj brata farára Mgr. Vladimíra Pavlíka a vyslovila želanie, aby tieto služby Božie duchovne pozdvihli veriacich evanjelikov žijúcich vo Vyšnej Boci. Brat biskup sa prítomným prihovoril vybranými veršami Žalmu 84 a zdôraznil zodpovednosť za kresťanský spôsob života, ku ktorému patrí aj prichádzanie do chrámu Božieho. Veď ako žalmista vraví: „Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu.“

Služby Božie duchovne obohatil zborový spevokol z Kráľovej Lehoty. Po skončení služieb Božích si brat biskup prezrel priestory niekdajšej evanjelickej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti kostola a momentálne čaká na možnosti svojho ďalšieho využitia.

Ďakujeme Pánu Bohu, že sme v tomto tichom adventnom čase očakávania príchodu Pána na svet smeli prežiť takúto milú slávnosť, a prosíme Ho, nech vypočuje naše spoločné modlitby, aby sme vždy hľadali predovšetkým kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť v istote viery, že všetko ostatné, čo k životu potrebujeme, nám bude pridané.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.