V Žiline pribudne námestie

V Žiline pribudne námestie

Pri príležitosti osláv 400. výročia Žilinskej synody by malo v Žiline pribudnúť námestie na jej počesť. Malo by sa volať Námestie Žilinskej synody. Hovorí o tom návrh všeobecno-záväzného nariadenia na webovej stránke mesta.
Námestie bude v mestskej časti Staré Mesto, vymedzené kostolom evanjelickej cirkvi, Gymnáziom Veľká okružná, jazykovou školou a rohmi blokov obytných domov na Legionárskej ulici. Jeho názov a vznik súvisí so 400. výročím Žilinskej synody.

Primátor Ivan Harman návrh podporuje. Mesto si takto chce pripomenúť významný moment histórie. Žilinčanov podľa neho nečakajú v súvislosti so zmenou žiadne problémy. "Kostol by mal popisné číslo jedna a fara číslo dva. Žiadne ďalšie nehnuteľnosti sa nebudú prečíslovávať. Čiže naozaj ide len o symbolické pripomenutie udalosti významnej i pre mesto Žilina," povedal I. Harman.

Žilinská synoda je jednou z najvýznamnejších udalostí pre evanjelickú cirkev na Slovensku. Konala sa v Žiline v roku 1610. Bol to medzník v procese zriadenia a osamostatnenia sa evanjelickej cirkvi. Na synode boli zvolení prví traja evanjelickí biskupi a cirkev si vymedzila pole svojej pôsobnosti, bola dotvorená jej organizácia a vyjadrené jasné smerovanie cirkvi.

„Ako evanjelická cirkev vítame aj tento návrh, ktorým si mesto Žilina dôstojne pripomenie význam tejto udalosti," hovorí farár Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Žiline Marián Kaňuch.

Žilina má 20 mestských častí. Námestí je 12: Mariánske námestie, Námestie Andreja Hlinku, Námestie hrdinov, Námestie J. Borodáča, Námestie Jána Pavla II., Námestie Ľudovíta Štúra, Námestie Ľudovíta Fullu, Námestie mladosti, Námestie obetí komunizmu, Námestie požiarnikov, Námestie sv. Jána Bosca a Rybie námestie.

Úsilie žilinského evanjelického cirkevného zboru, ako aj nezávislého združenia Zboru Žilincov podporil i generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. V liste adresovanom pánovi primátorovi vyjadril nádej, že pomenovanie verejného priestranstva menom Žilinskej synody bude dôstojne pripomínať občanom mesta i jeho návštevníkom slávne udalosti spred 400 rokov, ktoré sú s mestom Žilina nerozlučne spojené.

O novom námestí rozhodnú mestskí poslanci.

Zdroj: Žilinské noviny 8. 2. 2010
Spracoval Dušan Vagaský

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.