Umrel emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku ThB. Pavel Uhorskai

Umrel emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku ThB. Pavel Uhorskai

Bratia a sestry,
s hlbokým smútkom Vám oznamujeme, že 5. októbra 2010 v podvečerných hodinách po krátkej hospitalizácii v nemocnici v Lučenci si Pán života a smrti k sebe vo veku 91 rokov povolal brata emeritného generálneho biskupa ECAV na Slovensku ThB. Pavla Uhorskaia.
Pohreb sa bude konať v Ev. kostole v Tomášovciach v sobotu 9. októbra o 14.30 hod. Brata emeritného generálneho biskupa bude pochovávať brat generálny biskup Miloš Klátik.
ThB. Pavel Uhorskai (1919 – 2010)

Emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku ThB. Pavel Uhorskai sa narodil 2. marca 1919 ako deviate dieťa v maloroľníckej rodine v Tomášovciach pri Lučenci, kde po odchode na dôchodok žil až do svojich posledných dní v tejto časnosti.

Po ukončení gymnaziálnych štúdií začal v roku 1938 študovať na Slovenskej evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave. Po jej skončení nastúpil za kaplána do Uhrovca a potom pôsobil vo viacerých ďalších cirkevných zboroch (Bardejov, Prešov, Štrba, Veľká pri Poprade, Poprad, Ružomberok, Martin). Kňazskú skúšku vykonal v roku 1945. V roku 1947 nastúpil do služby zborového farára v Háji pri Turčianskych Tepliciach, kde rozvinul širokú misijnú činnosť – najmä medzi mládežou. V rokoch 1948 – 1949 bol aj vedúcim Kresťanského misijného a rekreačného strediska na Počúvadle.

V roku 1951 ho zaistila Štátna bezpečnosť za údajnú protištátnu činnosť a odsúdili ho na 34 mesiacov väzenia, zhabanie majetku a peňažnú pokutu. Väznili ho v Leopoldove, Ilave a Bratislave a prepustili ho v roku 1953 na základe amnestie po Stalinovej smrti. V platnosti však zostala strata občianskych práv na 5 rokov a zákaz vykonávať kňazskú službu. Po prepustení z komunistického väzenia pôsobil v rôznych civilných povolaniach – ako drevorubač v Hnúšti-Likieri, potom bol robotníkom, neskôr skladníkom a vedúcim MTZ v Pozemných stavbách v Lučenci. V roku 1954 požiadal prezidentskú kanceláriu o odpustenie zvyšku trestu a možnosť pôsobenia v kňazskej službe, nebolo mu však vyhovené.

V roku 1979 Pavel Uhorskai odišiel do dôchodku a žil vo svojom rodisku v Tomášovciach. Po nežnej revolúcii bol v roku 1990 zvolený za generálneho biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v ČSFR. V roku 1993 sa stal prvým predsedom Ekumenickej rady cirkví v SR. Obe funkcie požehnane vykonával do roku 1994, keď definitívne odišiel na dôchodok. 31. augusta 1995 bol prezidentom republiky ocenený Radom Ľudovíta Štúra 1. triedy.

Emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku ThB. Pavel Uhorskai zomrel 5. októbra 2010 v podvečerných hodinách po krátkej hospitalizácii v nemocnici v Lučenci vo veku 91 rokov.

Vložené 6. 10. 2010