Turnaj o pohár generálneho biskupa

Turnaj o pohár generálneho biskupa

V sobotu 2. októbra 2010 sa v športovej hale v Badíne konal už druhý ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa. Výsledkom 2:1 sa víťazom tohto turnaja stalo mužstvo z CZ ECAV Rožňava.
V krátkosti pripomeňme, že tento turnaj je vyvrcholením seniorálnych a potom aj dištriktuálnych športovo-futbalových stretnutí najprv zborov v senioráte a potom víťazných mužstiev zo seniorátov v dištrikte. Do finálneho turnaja postupujú prví dvaja víťazi z oboch dištriktov, aby zohrali zápas o víťazný pohár, odovzdaný generálnym biskupom ECAV na Slovensku. Tento rok do finále postúpili mužstvá z Rožňavy a Slavošoviec (VD) a Pliešoviec a Záhoriec (ZD).

Turnaj sa začal krátkym oficiálnym otvorením, v ktorom všetkých prítomných privítal starosta obce Badín Ing. Stanislav Moravčík, senior Zvolenského seniorátu Peter Soták a napokon generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Keďže aj pri športe sme a ostávame kresťanmi, zaznelo aj Božie slovo, a to v krátkom príhovore Štefana Kissa a modlitbe domáceho farára Romana Dovalu. Potom sa už hráči presunuli na hraciu plochu.

Na celoslovenskom turnaji sa hrajú spolu 4 zápasy. V prvých dvoch zápasoch hrajú proti sebe mužstvá oboch dištriktov do kríža – teda víťaz z jedného dištriktu proti mužstvu z 2. miesta z druhého dištriktu a naopak. Výsledkom týchto dvoch zápasov sú dve víťazné a dve porazené mužstvá. V treťom zápase zohrajú porazené mužstvá zápas o 4. a 3. miesto a napokon v samotnom finále zohrajú víťazi zápas o 2. a 1. miesto.

V prvom zápase Rožňava – Záhorce zvíťazila Rožňava. V následnom zápase Pliešovce – Slavošovce zvíťazili Pliešovčania. A to už začalo stúpať napätie, pretože tretí zápas Záhorce – Slavošovce mal ukázať, kto sa umiestni na štvrtom a treťom mieste. Počtom gólov 3:0 sa držiteľom tretieho miesta stalo mužstvo zo Slavošoviec. A čakal nás finálový zápas Rožňava – Pliešovce, ktorý nám prezradil držiteľa putovného pohára generálneho biskupa na najbližší rok. Výsledkom 2:1 sa víťazom celoslovenského turnaja stalo mužstvo z Rožňavy.

Všetci hráči si v záverečnom vyhodnotení prevzali pamätné medaily a víťaz turnaja aj putovný pohár generálneho biskupa. Okrem toho generálny biskup ocenil najlepšieho brankára turnaja, ktorým sa stal Vladimír Organ zo Slavošoviec. Cenu najlepšieho hráča získal Martin Raniak z Pliešoviec. V závere brat generálny biskup poďakoval všetkým prítomným, všetkým organizátorom a rozhodcovi Gustávovi Petrášovi, ktorý po celý čas bdel nad férovosťou hry.

Naše poďakovanie patrí domácemu cirkevnému zboru v Badíne, ktorý na čele s bratom farárom Romanom Dovalom zabezpečili všetko potrebné vrátane občerstvenia a chutného obeda k našej spokojnosti. Ďakujeme aj pánu starostovi obce Badín Ing. Stanislavovi Moravčíkovi, ktorý nám bezplatne poskytol športovú halu. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným mužstvám a ich trénerom a domácim farárom či farárkam, no najmä sme vďační Pánu Bohu za Jeho pomoc pri príprave turnaja, požehnanie celého dňa a každodennú milosť a lásku, ktorú nám otcovsky prejavuje. Kiež je aj zapálená futbalová hra prejavom radosti z toho, že sme milované Božie deti.

Galéria k článku