Deň otvorených kostolov 9. 5. 2010

Ekumenická rada cirkví v SR v Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku vás pozýva zapojiť sa do podujatia Deň otvorených kostolov v nedeľu 9. mája 2010.
Rok kresťanskej kultúry - Deň otvorených kostolov – 9. 5. 2010

Dôstojní páni biskupi, vedúci členských cirkví Ekumenickej rady cirkví v SR, vážené cirkevné zbory, farnosti, kresťanské spoločenstvá, sestry a bratia, dámy a páni!

Vo viacerých krajinách Európskej únie pestujú už mnoho rokov peknú tradíciu – Deň otvorených kostolov – 9. mája. Výročie prvého dňa slobody po skončení druhej svetovej vojny oslavujú symbolicky kostolmi otvorenými pre všetkých ľudí bez rozdielu viery a národnosti, aby každý, kto túži po tichu, pokoji, rozjímaní o zmysle života a jeho hodnotách, každý, kto hľadá cestu k Bohu, Božiu tvár, mal možnosť vstúpiť do posvätného priestoru ktorejkoľvek cirkvi, vnímať jeho atmosféru, ponoriť sa do modlitby.

V tomto roku, keď už aj naša vlasť je šesť rokov členom Európskej únie, chceme sa i my pripojiť k tejto tradícii a zaviesť ju aj u nás.

Deň otvorených kostolov je jedným z podujatí Ekumenickej rady cirkví v SR v Roku kresťanskej kultúry a jeho cieľom je osobné stíšenie jednotlivca, zoznámenie so sakrálnou architektúrou, predstavenie kresťanskej denominácie, ktorej chrám či modlitebňa patrí, a kultúrny zážitok.

9. mája 2010 je nedeľa. O to jednoduchšie by malo byť otvorenie kostolov pre všetkých po celý deň. Pravda, je nutné predpokladať, že v čase, keď sa práve nekonajú služby Božie, modlitebné zhromaždenia či nedeľné spoločenstvá, v chráme zostane človek, ktorý ochráni pokoj a dôstojnosť Domu modlitby. Mal by to byť človek, ktorý bude vedieť podať aspoň základné informácie o svojej cirkvi a kostole.

Ak je to možné, vhodný by bol i sprievodný program – organová hudba, koncerty, vystúpenia mládeže či detí. Rozhodnutie je na Vás: všetko závisí od Vašej horlivosti viery, kreativity a miestnych možností.

Kiež tohoročný Deň otvorených kostolov poslúži na Božiu slávu a stane dobrou tradíciou i v našej krajine ako súčasti „kresťanskej Európy“! Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Vložené 29. 4. 2010