Blahoželania k 400. výročiu Žilinskej synody

Blahoželania k 400. výročiu Žilinskej synody

K významnému výročiu konania pamätnej Žilinskej synody dostala Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku početné blahoželania. Medzi ne patria pozdravné listy od pána predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedov vlády SR Dušana Čaploviča a Roberta Kaliňáka.
Predseda vlády SR Robert Fico ocenil, že ŽS „pre Slovensko a slovenský národ priniesla vážne dary, ktorých dôsledky vnímame až dodnes“. Vydvihol aj postavu palatína Juraja Turzu ako významného diplomata a mierotvorcu, ktorému „môžeme byť vďační za rozmach evanjelického školstva v takej miere, že v jeho podmienkach vyrástli viacerí národní velikáni“. Na záver pozdravného listu ešte raz zablahoželal k výročiu ŽS, ktorá „svoje závery y artikuly prijala 30. marca 1610 a odvtedy pôsobí Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v prospech a pre blaho slovenského národa a nášho štátu“.

Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič v pozdravnom liste o. i. píše: „Legalizovanie evanjelickej cirkvi na Slovensku ako samostatnej cirkvi malo obrovský význam pre súveký a budúci rozvoj slovenského národa, najmä so zameraním na budovanie kvalitného cirkevného slovenského školstva.“ Ďalej podpredseda vlády vyzdvihol ekumenický odkaz ŽS: „Jej účastníci sa už v roku 1610 snažili vytvoriť tolerantnú, otvorenú európsku spoločnosť bez bariér a múrov medzi konfesiami. Stavali mosty tolerancie, úcty, múdrosti - vzdelanosti a kultúrnosti.“

Podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák poďakoval v pozdravnom liste adresovanom bratovi generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi „za úsilie a elán, ktorými pomáhate iným kráčať cestou života, povzbudzujete ich a podávate pomocnú ruku v ťažkých situáciách a zosobňujete príklad hodný nasledovania“. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za všetky blahoželania srdečne ďakuje.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.