20 rokov od úmrtia biskupa Jána Michalka

20 rokov od úmrtia biskupa Jána Michalka

Pred 20 rokmi, 10. 12. 1990, zomrel generálny biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. Ján Michalko, evanjelický farár, teológ, homiletik, kresťanský filozof a etik, náboženský publicista.
Prof. ThDr. Ján Michalko, ThDr. h. c. (1912 Važec – 1990 Bratislava) sa narodil 16. októbra 1912 v nábožnej evanjelickej rodine. Teológiu študoval v Bratislave, Bazileji a ukončil ju v roku 1937 v Bratislave. Pôsobil ako farár v Spišskej Novej Vsi, Pozdišovciach, Mysleniciach, Rači a Bratislave. V roku 1946 získal doktorát teológie a od roku 1950 pôsobil na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave ako docent a v rokoch 1953 – 1990 ako profesor; v 60. rokoch bol aj dekanom tejto fakulty.

V rokoch 1970 – 1990 zastával funkciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku a okrem toho pôsobil v početných cirkevných funkciách doma i v zahraničí. Bol členom predsedníctva Slovenského výboru obrancov mieru a tajomníkom komisie pre ekumenické otázky Kresťanskej mierovej konferencie v Prahe.

Ako teológ sa orientoval najmä na oblasť homiletiky a na aktuálne otázky kresťanstva vo svete. Prekladal z oblasti teológie i filozofie z nemčiny, angličtiny a francúzštiny. Redigoval homiletickú prílohu Cirkevných listov Službu slova a pravidelne prispieval do cirkevnej tlače.

Zomrel 10. decembra 1990 v Bratislave.

Zdroje: Evanjelická encyklopédia Slovenska; Wikipédia

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.