Zomrel Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc.

Zomrel Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc.

21. januára 2021 zomrel v Nitre vo veku osemdesiatich rokov Doc. Ing. Pavol Stehlo, CSc. Narodil sa 14. aug. 1940 v Košiciach. Jeho starý otec Ondrej Stehlo bol evanjelickým farárom.

     Vyrastal v Dobšinej a Kremnici. Vysokoškolské štúdium ho priviedlo v roku 1964 do Nitry. Tu ďalej odborne a profesionálne rástol, založil si rodinu a zapustil korene na celý ďalší život. Stal sa vysokoškolským pedagógom, tvorivým vedeckým pracovníkom a uznávaným odborníkom v oblasti ekonomiky a manažmentu poľnohospodárskej výroby.

     V Nitre bol od počiatku - i v dobe komunizmu - aktívnym členom cirkevného zboru. Dlhé roky bol zborovým presbyterom, v rokoch 1994 - 97 zborovým dozorcom. Niekoľko volebných období zastával úrad seniorálneho presbytera DNS, dištriktuálneho presbytera ZD, generálneho presbytera ECAV, člena synody a člena Správnej rady Evanjelickej diakonie na Slovensku. Na návrh seniorálneho presbyterstva DNS mu bola v roku 2017 udelená Reformačná medaila za celoživotnú službu cirkvi.

     Zosnulého brata Pavla Stehlu sme poznali ako tichého a múdreho človeka, úprimne veriaceho evanjelika milujúceho cirkev a skvelého priateľa. Sme Bohu vďační za jeho život a službu. Spomíname ....

     Pozostalej manželke, dcére s rodinou a príbuzným vyjadrujeme úprimnú sústrasť a potešenie istotou vzkriesenia a večnosti v Ježišovi Kristovi.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.