Modlime sa spoločne za pozostalých obetí ničivého živlu v Nemecku

Modlime sa spoločne za pozostalých obetí ničivého živlu v Nemecku

Vaše Excelencie, najvyšší predstavitelia Spolkovej republiky Nemecko, pán prezident, pani premiérka,

dôstojní najvyšší predstavitelia cirkví, bratia a sestry v Pánovi,

drahí priatelia v Nemecku!


Prijmite, prosíme, od Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku úprimnú sústrasť po ničivých záplavách počas uplynulých hodín a dní. Správy, ktoré z Nemecka prichádzajú a dokumentárne zábery, ktoré vidíme, vyvolávajú šok a hrôzu. Prírodná katastrofa spôsobila pre nás nepredstaviteľné škody a úplne zmenila výzor kultúrnej krajiny Nemecka. Sledujeme to s najhlbším pohnutím.

Najviac nás však zarmucujú vysoké počty mŕtvych a nezvestných. Strata milovaných členov rodiny, priateľov, spoluobčanov je zármutkom, ktorý sa nedá vyjadriť slovami. Necháva nás ticho a s nekonečnými otázkami. Každý človek je jedinečný, vzácny a nenahraditeľný. Naša kresťanská viera je však plná nádeje a dôvery. Nikdy nie sme sami. Všemohúci je vždy s nami a utešuje nás.

Spoločne sa modlíme za pozostalých obetí ničivého živlu: "Kiež sa Tvoj pokoj Bože, ktorý je nám daný v Kristovi, stane skutočným uprostred nešťastia, utrpenia, zlomených sŕdc a skazy. Tvoj pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum, nech sa vleje do duší všetkých bratov a sestier v Nemecku."

Následky prírodnej katastrofy postavili Nemecko pred ťažkú skúšku. Čaká vás zložité obdobie obnovy spustošených oblastí a života v nich. Veríme, že v tejto skúške obstojíte. vyprosujeme pre vás Božiu pomoc a posilu.

Aj naša malá cirkev bude chcieť určite pomôcť, hoc aj len symbolickým spôsobom. Sme v srdciach s vami a myslíme na vás vo vašom zápase.

S úctou a v úprimnej sústrasti, 

Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Renáta Vinczeová, administrátorka úradu generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.