Modlime sa spoločne za pozostalých obetí ničivého živlu v Nemecku

Modlime sa spoločne za pozostalých obetí ničivého živlu v Nemecku

Vaše Excelencie, najvyšší predstavitelia Spolkovej republiky Nemecko, pán prezident, pani premiérka,

dôstojní najvyšší predstavitelia cirkví, bratia a sestry v Pánovi,

drahí priatelia v Nemecku!


Prijmite, prosíme, od Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku úprimnú sústrasť po ničivých záplavách počas uplynulých hodín a dní. Správy, ktoré z Nemecka prichádzajú a dokumentárne zábery, ktoré vidíme, vyvolávajú šok a hrôzu. Prírodná katastrofa spôsobila pre nás nepredstaviteľné škody a úplne zmenila výzor kultúrnej krajiny Nemecka. Sledujeme to s najhlbším pohnutím.

Najviac nás však zarmucujú vysoké počty mŕtvych a nezvestných. Strata milovaných členov rodiny, priateľov, spoluobčanov je zármutkom, ktorý sa nedá vyjadriť slovami. Necháva nás ticho a s nekonečnými otázkami. Každý človek je jedinečný, vzácny a nenahraditeľný. Naša kresťanská viera je však plná nádeje a dôvery. Nikdy nie sme sami. Všemohúci je vždy s nami a utešuje nás.

Spoločne sa modlíme za pozostalých obetí ničivého živlu: "Kiež sa Tvoj pokoj Bože, ktorý je nám daný v Kristovi, stane skutočným uprostred nešťastia, utrpenia, zlomených sŕdc a skazy. Tvoj pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum, nech sa vleje do duší všetkých bratov a sestier v Nemecku."

Následky prírodnej katastrofy postavili Nemecko pred ťažkú skúšku. Čaká vás zložité obdobie obnovy spustošených oblastí a života v nich. Veríme, že v tejto skúške obstojíte. vyprosujeme pre vás Božiu pomoc a posilu.

Aj naša malá cirkev bude chcieť určite pomôcť, hoc aj len symbolickým spôsobom. Sme v srdciach s vami a myslíme na vás vo vašom zápase.

S úctou a v úprimnej sústrasti, 

Ivan Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Renáta Vinczeová, administrátorka úradu generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku