Kondolencia pri úmrtí arcibiskupa Bačinského

Kondolencia pri úmrtí arcibiskupa Bačinského

S ľútosťou sa s Vami delíme o smutnú správu. Včera 19.1.2021 odišiel do Nebeského kráľovstva vo veku 71 rokov arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Augustín Bačinský. 

V roku 1995 sa stal zakladateľom Starokatolíckej cirkvi na Slovensku ako samostatného právneho subjektu a štátom uznanej cirkvi. Docielil prijatie cirkvi za riadneho člena Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike. V roku 2002 participoval na dosiahnutí podpísania významnej zmluvy medzi štátom a registrovanými cirkvami.

Predsedníctvo ECAV vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, blízkym a rovnako všetkým veriacim Starokatolíckej cirkvi na Slovensku. Myslíme na nich v modlitbách a prosíme o útechu Ducha Svätého. 


"Zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom." Oz 2, 21