Zvony v Nadlaku

Zvony v Nadlaku

Dňa 29.7.2021 sme navštívili a nahrali zvony Slovenského Evanjelického kostola v rumunskom meste Nadlak.

Celá návšteva evanjelického zboru sa začala 28.7. (deň pred samotným nahrávaním) stretnutím na fare, prehliadkou budov zrekonštruovaných práve slovenskými evanjelikmi a v závere večera nasledovalo posedenie v nadlackej kolibe s tradičnou slovenskou večerou. Na druhý deň okolo obeda sme vystúpili až ku zvonom samotného kostola a tesne pred poludňajším zvonením sme nahrali zvuky všetkých zvonov kostola. Nahrali sme taktiež i tradičné nadlacké trúbenie času...

Trúbenie - oznamovanie presného času na veži nadlackého evanjelického kostola je tradíciou už od prestavby veže roku 1895. Úlohou zvonárov žijúcich na veži nebolo iba oznamovanie času (malou trúbkou počet štvrťhodín a počet hodín na veľkú trúbku) ale aj dozor nad mestom vo dne i v noci. Nakoľko je izba na veži najvyšším obývaným bodom mesta, zvonári mohli sledovať, či v meste alebo v okolí nevypukol požiar. Väčšina domov od príchodu Slovákov - evanjelikov do týchto končín bola pokrytá trstinou, čo spôsobovalo majoritu požiarov. Takto pri oznamovaní času mali veľký dohľad nad celým mestečkom a pri prípadnom požiari mohli upovedomiť ľudí o nebezpečenstve. Mestečko bolo rozdelene na 6 častí, z ktorých 5 časť bola mestská časť "Staré Vinice" a 6 časť salaše . Nebezpečenstvo v jednotlivých častiach mesta sa oznamovalo počtom úderov prislúchajúcich k očíslovaniu jednotlivých častí. Ak teda hrozilo nebezpečenstvo (pre príklad) v mestskej časti č. 4., na každý zvon, od najmenšieho po najväčší zvon boli vyťukávané 4 rany. Na vežu sa taktiež cez deň vyložila čierna zastáva v smere požiaru. V noci bol na veži vykladaný lampáš alebo už v modernejších časoch elektrická lampa. Úloha zvonárov bola pre celú komunitu veľmi významná, pretože ľudia mohli ísť späť s istotou, že niekto dozerá na celé mesto. Na videu môžeme vidieť zvonára Ján Hanka, ktorý takto oznamuje čas už 5 rokov.


Našu návštevu sme zakončili návštevou interiéru kostola, hrou na organe a obedom na fare. Cirkevný zbor nám bol počas celej návštevy veľmi ochotný a nápomocný. 

Dokonca nám pomohli i dostať sa do Nemeckej Evanjelickej katedrály v rumunskom meste Sibiu 


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.