Zomrel brat farár Milan Hargaš

Zomrel brat farár Milan Hargaš

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že Pán života a smrti si k sebe povolal svojho služobníka, hlásateľa Božieho slova, brata farára Milana Hargaša vo veku 95 rokov. Rozlúčka bude v utorok v Novom Meste nad Váhom.
Brat farár pôsobil v cirkevných zboroch Púchov, Opiná, Banská Bystrica, Nitrianska Streda a Adamovské Kochanovce a už ako dôchodca vypomáhal ako seniorátny kaplán Považského seniorátu.

Dovoľujeme si vyjadriť svoju úprimnú sústrasť a spolusúcit v zármutku predovšetkým jeho milovaným a pozostalej rodine. Súcitíme tiež s tými, ktorým bude chýbať ako vzácny Boží služobník.

"Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu." Mt 5, 4


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.