Zomrel brat farár Martin Vargovčák

Zomrel brat farár Martin Vargovčák

Pán života a smrti si k sebe v piatok, 19. novembra 2021 povolal svojho služobníka, nášho zborového brata farára Martina Vargovčáka z CZ ECAV Vranov nad Topľou. V týchto smutných chvíľach odovzdávame do milostivých Božích rúk jeho najbližších, vyjadrujeme im úprimnú sústrasť a prosíme Toho, ktorý o sebe povedal, že je Vzkriesením a Životom, aby ich niesol vo svojom náručí a dal im silu k neseniu tohto ťažkého kríža.
Posledná rozlúčka s našim zborovým farárom Martinom Vargovčákom bude nedeľu 21.11.2021 o 13:00 hod. v dome smútku v Čiernom nad Topľou. Rozlúčka bude aj vysielaná online, cez tento LINK.

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. (2 K 1, 3 - 4).