Ženy vo verejnej teológii dnes

Ženy vo verejnej teológii dnes

30. marec 2021 patril inšpiratívnemu webináru angažovaných teologičiek z Európy, Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Ecav na Slovensku na ňom zastupovala sestra farárka Denisa Vargová z CZ ECAV Pozdišovce.

Účastníčky webinára uvažovali o svojej úlohe a prínose pre verejnú teológiu a sociálnu etiku. Cirkvi dnes čelia zintenzívňujúcim sa výzvam rôznych hlasov, kedy je potrebné reagovať na rastúci náboženský nacionalizmus, populizmus, digitalizáciu komunikácii, čo ovplyvňuje formovanie verejnej mienky, či politizáciu náboženstva. Hlas erudovaných žien teologičiek z rôznych kútov sveta sa postavilo proti týmto výzvam. 

Vo svojich príspevkoch ponúkli krátky náhľad na postavenie žien v cirkvi v tej, ktorej krajine. Podobne ako starozmluvná Miriam (Mojžišova a Áronova sestra) podala zvesť oslobodenia spod útlaku svojmu národu, tak chce byť vypočutým hlasom i každá žena vo svete. 

Úvod patril  Rev. Dr Angele Trejo Haager, riaditeľke a prof. biblickej hermeneutiky luteránskeho seminára Augsburg v Mexiku, ktorá na základe biblického príbehu Miriaminej piesne poukázala na silu hlasu ordinovaných i neordinovaných žien vo svete. 

Rev. Dr Eva Harasta, tajomníčka biskupa evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku podala otázku: Čo sa zmení, keď žena zdvihne svoj hlas? Prekoná tradičné rodové pozície. Ona sama nie je revolucionárka, ale volá po naplnenom a rovnocennom postavení žien. 

Rev. Dr Hoyce Jacob Mbowe, je výkonná riaditeľka ekumenickej rady v Zambii a svojim príspevkom priblížila krehkú pozíciu žien v Afrike. Vzdelanie je predovšetkým dopriate mužom a to najmä prvorodeným, keďže si bežná rodina finančne nedokáže zabezpečiť štúdium pre ďalšie deti. I keď má žena hlas, preferuje radšej mlčať. 

Rev. Ngui Au Sze, je dekankou anglickej generálnej rady v Malajzii, ako aj dekankou študentov Teologického seminára v Sabahu. Situácia žien je v Malajzii diametrálne odlišná od Afriky. Ženy môžu byť volené do cirkevných funkcií a svoje poslanie si plnia veľmi dobre. 

Moderátor Rev. Dr Sivin Kit, mal za úlohu viesť tento výkonný program pre verejnú teológiu a medzináboženské vzťahy Svetového luteránskeho zväzu. V závere položil otázku všetkým 4 prednášateľkám, kto ich ovplyvnil či inšpiroval v ich životnom smerovaní a čo je ich záverečným prianím či povzbudením pre ženy vo svete. Ak túto šancu žena dostane, prináša to nesmierne veľa, preto nech svoj potenciál využije naplno, pretože žena na akejkoľvek úrovni má svoj prínos hodnotný.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.