V Nemecku sa uskutočnili konzultácie Spoločenstva protestantských cirkví v Európe

V Nemecku sa uskutočnili konzultácie Spoločenstva protestantských cirkví v Európe

Koncom minulého týždňa sa v Nemecku konali dve konzultácie Spoločenstva protestantských cirkví v Európe. V Hildesheime hovorili delegáti členských cirkví o „Praxi a teológii Večere Pánovej“ a o tom, ako byť cirkvou, kde ľudia zažívajú prijatie. V Drážďanoch diskutovali účastníci na tému „Sexualita a rod“ v spojení s otázkami manželstva a rodiny. 
S profesorkou Miriam Rose, členkou prezídia Spoločenstva, sme sa rozprávali o tom, prečo práve tieto dve témy, a prečo sú ony dôležité pre Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe.
 
„V priebehu posledných rokov prehĺbili protestantské cirkvi v Európe svoje spoločenstvo. Zostávajú však niektoré témy, ktoré ich naozaj môžu rozdeľovať a vzájomné spoločenstvo rozrušovať. 
Jednou z nich je to, ako uvažujeme o rodine, sexualite a o rode. Tu je jedno veľké nebezpečenstvo – že jeden druhému neporozumieme/druhého nepochopíme. Používame výrazy, ktoré sú veľmi nejednoznačné. Používame vety/vyjadrenia, ktoré majú pôvod v rozličných jazykoch a znamenajú rôzne veci. Veľmi by sme chceli jedni druhým lepšie rozumieť a na to potrebujeme byť najprv jednoznační ohľadom toho, aké výrazy používame. 
Druhou veľkou témou je to, že rôzne cirkvi majú rozličné spôsoby slávenia Večere Pánovej. Je to úžasné, že cirkvi majú svoje vlastné tradície. Niekedy je to však rušivé, že existuje toľko rozdielov. Niektoré cirkvi majú dosť prísnu liturgiu, iné nemajú takmer žiadnu liturgiu a jasnú štruktúru. Tiež toho je zvlášť dôležité, kto sa Večere Pánovej zúčastňuje.“