Stretnutie kresťanov (strednej a východnej Európy) 2024

Stretnutie kresťanov (strednej a východnej Európy) 2024

V dňoch 7. až 9. júna 2024 sa vo Frankfurte nad Odrou a v Słubiciach uskutoční Stretnutie kresťanov pod mottom „Nič nás nemôže odlúčiť", chápané tiež v zmysle „nič nás nerozdelí". Toto jedinečné podujatie, ktoré spája protestantské cirkvi strednej a východnej Európy, pozýva ľudí, aby sa stretli a oslávili rozmanitosť viery.
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=vPPJUacNPMc&t=12s
 
Od prvého stretnutia v 1991 sa podujatie koná približne každé 3 alebo 4 roky v jednej z krajín strednej a východnej Európy. V 2008 sa konalo Stretnutie kresťanov v Bratislave. 
 
ÚČASTNÍCI sa môžu tešiť na rodinný a mládežnícky program, panelové diskusie na duchovné a spoločensko-politické témy, biblické hodiny, spoločné bohoslužby a pobožnosti, koncerty, kilometrový stôl pre 4 000 hostí, spoločný spev v najväčšom brandenburskom kostole Hallenkirche, tanec okolo sveta - od Kene po Maďarsko, jedlo pre dušu, čas pre ticho a modlitbu, pestrý pouličný festival na Odre, stretnutia s hosťami z mnohých krajín, medzinárodnú nocou spevokolov, organový maratón, pop, Taizé, techno a elektro.
 
Na otváracích  SLUŽBÁCH BOŽÍCH v piatok poslúžia dialogickou kázňou biskup krajinskej cirkvi Berlín-Brandenbursko a dolná Lužica, Dr. Christian Stäblein a biskup Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku, Jerzy Samiec. Na záverečných Službách Božích v nedeľu bude kázať biskup Evanjelickej cirkvi na Ukrajine, Pavlo Shvarts a farárka cirkevného zboru vo Wroclawe v Poľsku, Marta Zachraj-Zachraj-Mikołajczyk. 
 
V PROGRAME vystúpia aj všetci traja biskupi ECAV na Slovensku, farárka Lenka Janotková, farárka Mária Hroboňová, farár Tomáš German a organista Ján Hegeduš ako aj osobnosti z Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. 
 
VSTUPENKA na Stretnutie kresťanov zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu a lístok na verejnú dopravu v tarifnej zóne Frankfurtu nad Odrou. Deti do 14 rokov majú v sprievode dospelej osoby vstup zdarma.
 
Pre účastníkov z východnej Európy sú zvýhodnené ceny:
Lístok na osobu od piatka do nedele s ubytovaním v hoteli: 90 eur
 Ubytovanie v rodinách/športovej hale: 30 eur
 Rodinná vstupenka od piatka do nedele (dvaja dospelí s minimálne jedným dieťaťom do 14 rokov), ubytovanie v hoteli: 150 eur a ubytovanie v rodinách/športovej hale: 50 eur
 
Prihlasovanie je online (aj v slovenčine): https://christlichebegegnungstage.de/tickets/
 
Účastníci, ktorí si organizujú ubytovanie sami, si môžu v sobotu zakúpiť denný lístok - pre jednu osobu 19 eur, pre rodinu 29 eur.  
 
Preprava: 
Odporúčame cirkevným zborom zorganizovať autobusové zájazdy v spolupráci s inými zbormi a seniorátmi a nahlásiť sa potom ako skupina. 
 
Ďalšie možnosti prepravy: 
VLAKOM: priame spojenie z Bratislavy a spojenie zo smeru Košice s prestupom v Prahe do Berlína. Z Berlína je to zhruba 1 hodiny cesty regionálnym vlakom do Frankfurtu nad Odrou.
AUTOBUSOM: spoločnosťou Flixbus do Krakova a ďalej autobusom do Slubíc, vlakom do Frakfurtu nad Odrou alebo letecky do Berlína.  
LETECKY: do Berlína z Viedne alebo Krakova alebo z Bratislavy a Košíc s prestupmi. 
 
STEWARD-PROGRAM:
Každý sa môže zapojiť a prispieť svojimi silnými stránkami: Hovoríte anglicky (a/alebo nemecky) a poľsky, slovensky, maďarsky alebo česky? Potom sa pridajte do nášho tímu! Hľadáme dobrovoľníkov/stewardov z blízkeho aj ďalekého okolia, ktorí by sa starali o medzinárodných hostí CBT (Christliche Begegnungstage) z Poľska, Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Nemecka a iných krajín. Najlepšie je zaregistrovať sa teraz: https://forms.gle/9kwA1VDy5r7hKF3C9  
 
Ďalšie informácie: www.christlichebegegnungstage.de