Staň sa vedúcim na medzinárodnom tábore pre mladých v USA

Staň sa vedúcim na medzinárodnom tábore pre mladých v USA

Evanjelická cirkev v Amerike (ELCA) ponúka mladým ľuďom z ECAV na Slovensku možnosť aktívne participovať na medzinárodnom tábore pre mladých v USA v termíne od polovice mája do polovice augusta 2022. Vzhľadom na neustále meniacu sa pandemickú situáciu vo svete je nevyhnutné sledovať aktuálne dianie a zmeny s tým spojené. Obmedzenia môžu mať vplyv aj na tábor.

Účasť na tomto programe je pre vás vynikajúcou príležitosťou rozvíjať svoje vodcovské schopnosti. Vďaka trojmesačnému pobytu a službe v Spojených štátoch máte možnosť zažiť medzikultúrne a inšpiratívne prostredie. Účastníci tábora pochádzajú z Európy, Afriky, Ázie, zo Strednej a Južnej Ameriky. Ak Vás ponuka zaujala, neváhajte sa prihlásiť na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Podmienky pre účastníka:
- vek 18 – 30 rokov,
- študent alebo pracujúci (preferujeme pedagogických zamestnancov),
- člen cirkevného zboru ECAV na Slovensku,
- vôľa komunikovať kresťanskú vieru,
- flexibilita,
- ochota odovzdať myšlienky a nápady domácemu cirkevnému zboru,
- plne zaočkovaný proti COVID-19,
- záväzok vrátiť sa na Slovensko ihneď po skončení tábora,
- schopnosť komunikovať vlastné myšlienky v angličtine.

Schopnosť komunikovať v angličtine je nevyhnutné preukázať  jedným z nasledovných spôsobov:
a. Výpis známok alebo vysvedčenie preukazujúce, že žiadateľ absolvoval aspoň štyri kurzy anglického jazyka (alebo iné predmety vyučované v angličtine) a dosiahol minimálne stupeň chválitebný.
b. Duolingo Test (DET) skóre 80 alebo vyššie.
c. Test of English as a Foreign Language skóre 55 alebo vyššie.
d. International English Language Testing Service (IELTS) skóre 5.0 alebo vyššie. 

Očakávania organizátorov od účastníka:
- aktívna služba na táboroch počas 11 týždňov,
- vedenie detí vo veku 8 – 14 rokov,
- využiť svoje obdarovanie pri biblickom štúdiu, hudbe, aktívnom oddychu atď.,
- ochota podeliť sa o osobnú vieru a kultúru,
- občasná pomoc pri pomocných prácach v kuchyni.

Poplatky:
Program je plne hradený finančnými prostriedkami ELCA.

Vybranému uchádzačovi bude zabezpečené:
- americké víza J-1 v kategórii táborový poradca (toto vízum umožňuje pobyt v USA len počas letného programu),
- letenky do USA a späť (od mája do augusta),
- úvodné stretnutie v Chicagu v máji a záverečné hodnotiace stretnutie v auguste,
- vnútroštátna doprava z Chicaga do letného tábora,
- školenie vedúcich v letnom tábore,
- ubytovanie a stravovanie počas celého pobytu,
- základná posteľná bielizeň na používanie v tábore,
- týždenné vreckové 50 USD.

Potvrdenie záujmu pošlite na e-mailovú adresu foreign@ecav.sk najneskôr do 31. 1. 2022.

Dôležité upozornenie
Služba v tábore je fyzicky, emocionálne a spirituálne náročná. Osobného voľna, resp. voľného času bude málo.