„Rozlúčka a nový začiatok“ - motto slávnostných služieb Božích v Stuttgarte

„Rozlúčka a nový začiatok“ - motto slávnostných služieb Božích v Stuttgarte

"Rozlúčka a nový začiatok“ – pod týmto mottom sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia do úradu novozvoleného krajinského biskupa Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku (ELKW), Ernsta Wilhelma Gohla. 

Pozvaní boli viacerí biskupi partnerských cirkví, zástupcovia z ekumény, Svetového luteránskeho zväzu a predseda vlády. Medzi nimi aj generálny biskup ECAV na Slovensku, Ivan Eľko. Zúčastnil sa v sprievode tajomníčky pre zahraničie, Marcely Kmeťovej. Slávnosť odovzdania biskupského úradu sa konala v stuttgartskom kostole Stiftskirche, za ktorou nasledovali slávnostné príhovory a slávnostná recepcia. Krásny organový i muzikantský sprievod doplnili hudobné telesá ako napríklad stuttgarter Kantorei & Stiftsphilharmonie Stuttgart, švábsky pozaunový orchester, Tobias Becker band, organistka Clara Hahn, Hanke Brothers. 

Biskup Frank Otfried July svoju inštalačnú reč hovoril na biblický text Matúšovho evanjelia 28, 20: „Ja som s vami po všetky dni...“ Poukázal na povinnosť „prinášať evanjelium do sveta ľuďom v podmienkach našej doby, v duchu ekumény a diakonie." Zmeny v spoločnosti a výzvy pre cirkvi v Nemecku budú sprevádzať aj úlohy krajinského biskupa, „a aj s tvojimi novými darmi bude potrebné poukázať na ďalšie perspektívy.“