Fórum mladých teológov v Sibiu

Fórum mladých teológov v Sibiu

V dňoch 12. - 15. 4. 2023 sa v rumunskom Sibiu konala konferencia „Fórum mladých teológov – Perspektívy pre protestantizmus v budúcnosti“, organizovaná Spoločenstvom protestantských cirkví v Európe (CPCE/GEKE) a Evanjelickým zväzom (Evangelischer Bund). Bola určená pre mladých teológov a teologičky z cirkví naprieč Európou. ECAV na Slovensku zastupoval študent teológie Andrej Lacko. Hlavnou témou bola účasť protestantských cirkví na verejnom živote. Išlo už o druhú konferenciu tohto typu, prvá sa konala vo Viedni v máji minulého roku pod hlavičkou témy: "Protestantizmus medzi kozmopolitizmom a nacionalizmom." 

Samotnú konferenciu predchádzalo 7 online stretnutí, kde účastníkom prednášali zaujímavé osobnosti z protestantského sveta Európy. Z každého sedenia existuje aj nahrávka v anglickom jazyku na tomto linku: https://junge-theologie.de/lectures-two/, viac náhľadov do diania na konferencii je aj na facebookovej či instagramovej stránke Evanjelického zväzu (@evbund).

Výsledným produktom konferencie je niekoľko výstupov, ktoré vyjdú v digitálnej i tlačenej forme. Tie minuloročné je možné nájsť na vyššie spomenutom linku. Medzi výstupy patrí napríklad kánon v troch hlasoch, plán vyučovacej hodiny zameranej na tému konferencie, ale aj komentár k biblickým textom zameraným na integráciu minorít.

Poobedný program sa skladal z poznávania skvostov mesta Sibiu a priľahlého regiónu – Transylvánie. Všetci zúčastnení netajili nadšenie z prehĺbenia vzťahov medzi sebou, členskými cirkvami Spoločenstva, univerzitami, národmi a kultúrami. 

Galéria k článku

Andrej Lacko