5. medzinárodný bibliológ kongres

5. medzinárodný bibliológ kongres

„Nech navždy žije vaše srdce...“ Biblia a bibliológ v období krízy - pod týmto mottom sa v dňoch 6. – 8. mája konal 5. medzinárodný kongres bibliológu v nemeckom meste Wiesbaden - Naurod. Kongres sa konal hybridnou formou s celkovým počtom 89 účastníkov, z nich 34 online. Na jeho organizácii sa podieľali Teologický pastorálny inštitút v Mainzi, medzinárodná sieť Bibliológu a Katolícka biblická spoločnosť. Zastúpené boli krajiny, ako napr. Brazília, Island, Francúzsko, Nemecko, Afrika, ale aj Slovensko, Rakúsko, Poľsko a Rumunsko. ECAV na Slovensku zastupovala Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie.

Program obsahoval krátke ale podnetné prednášky: Psychológia krízy (čo je to kríza, aké krízy existujú, čo pociťujú ľudia v čase krízy, existujú krízové fázy?, ako prebieha zvládnutie krízy), predniesla Dr. Agnes Engel, psychoterapeutka z Mníchova, Čo môžem hľadať v bibliológu, aby som zabezpečil, že skúsenosti z krízy budú dobre sprevádzať? (What cann a look for in the bibliologue to ensure that crisis experiences are well accompanied?) , Susan a Peter Pitzele z New Yorku  - vynálezcovia bibliológu (online), Biblia ako krízová literatúra, Dr. Katrin Brockmöller zo Stuttgartu, Bibliológ v čase krízy a ku krízovým textom, Prof. Dr. Uta Pohl-Patalong z mesta Kiel. Okrem týchto odborných príspevkov účastníci mali možnosť zúčastniť sa na workshopoch, kde sa téma prehĺbila.
Na otázku: „Čo by mal bibliológ priniesť jeho účastníkom“ sme sa opýtali farárky Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Bavorsku, Gerborg Drescher:
"V prvom rade zábavu, vďaka tomu sa biblický príbeh stáva živým, hmatateľným a zmysluplným pre náš vlastný život. To je to, čo chceme, dobrá správa, priblížiť ľuďom evanjelium. Bibliológ spája biblické príbehy s príbehmi a skúsenosťami ľudí a  staré poklady biblických príbehov robí jednoducho živými pre dnešných ľudí. V bibliológu to funguje tak, že prečítame biblický príbeh, zastavíme sa, otvoríme ho ako malé okienko a necháme biblickú postavu vykročiť. Pozveme všetkých, aby sa s touto osobou stotožnili, a síce  jej očami, myšlienkami, srdcom objavili biblický príbeh. Prostredníctvom tohto pohľadu do zrkadla s biblickou postavou sú biblické texty pre nás dnes zmysluplnejšími."
 

Galéria k článku

Marcela Kmeťová