Za Miloslavom Hroboňom

Za Miloslavom Hroboňom

Pán Boh si k sebe 13. mája 2021 vo veku 81 rokov povolal Miloslava Hroboňa. Bol milujúcim otcom a výborným lekárom, ktorý ochotne pomáhal každému, kto sa na neho obrátil. V minulosti zastával funkciu dozorcu Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe a tiež bol predsedom spoločnosti Janka Kollára. V mene predsedníctva ECAV vyjadrujeme celej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť! Nech všetkých smútiacich naplní pokojom a nádejou náš nebeský Otec.  Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Ž 62, 6

doc. MUDr. Miloslav Hroboň, CSc.
Lekársku fakultu UK v Prahe absolvoval v roku 1967, kedy nastúpil na ORL fakultu terajšej Všeobecnej fakultnej nemocnice 1. lekárskej fakulty UK. Zaoberal sa najmä problematikou ochorenia uší, hlavne rekonštrukčnou chirurgiou stredného ucha.
Venoval sa aj výuke študentov, publikoval viac ako 40 odborných prác a predniesol viac ako 80 prednášok na domácich aj zahraničných vedeckých konferenciách.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.