Výročie evanjelického vydavateľstva Tranoscius

Výročie evanjelického vydavateľstva Tranoscius

27. apríla 1898 bol v Liptovskom Mikuláši založený vydavateľsko-kníhkupecký spolok TRANOSCIUS.

Spolok má od svojho vzniku za cieľ vydávať knihy, noviny a časopisy, ktoré formujú myslenie a rozvíjajú ho pre otvorenosť, slobodu a demokraciu. 

TRANOSCIUS je miestom dobrého slova do dnešných dní. 

125 rokov v službe slova!