Violka Fronková oslavuje 75. narodeniny

Violka Fronková oslavuje 75. narodeniny

Predsedníctvo ECAV na Slovensku stojí pred Pánom Bohom v tento deň s veľkou vďakou za doterajší aktívny a bohatý život sestry Violky Fronkovej. Vnímame ju ako ženu s vysokým intelektom a so srdcom naplneným láskou k Pánu BOHU a svojej cirkvi. Pri príležitosti jej 75. narodenín jej ďakujeme za všetku službu pre evanjelickú cirkev a želáme hojnosť Božieho požehnania do ďalších rokov života.
"Veď keď sa dokazujete v tejto službe lásky, oslavujú Boha, že sa poslušne priznávate k evanjeliu Kristovmu a štedro sa delíte s nimi a so všetkými. Modlia sa za vás, túžia po vás pre nesmiernu milosť Božiu vo vás. Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!" 
2. Kor. 9, 13-15

Počas jej štúdia na univerzite v Oxforde sa Violka stretla s kresťanmi, vďaka ktorým zverila svoj život Pánovi Ježišovi. V pokore potom žila pre Neho a pre šírenie Jeho kráľovstva. Po návrate na Slovensko sa tu zapojila do mládežníckej a misijnej práce, kde slúžila Slovom aj jazykovými znalosťami. Cez svoje kontakty so zahraničím nám sprostredkovala požehnané knihy aj ich autorov. Priviedla sem napríklad šikovného amerického misionára, ktorý vo Viedni úspešne pracoval s dorastom, o čom nám potom prednášal na tajných stretnutiach prebudeneckého hnutia. Potom preložila jeho užitočnú pracovnú príručku, ktorá tak mohla poslúžiť mnohým na Slovensku.

Po roku 1989 sa stala osobnou tajomníčkou brata generálneho biskupa Pavla Uhorskaia. Bola roky jeho pravou rukou a doteraz spracováva jeho podklady, ktoré on nestihol dokončiť a vydať. Pripravila na vydanie jeho výborné kázne (pod názvom „Kto sa postará o cirkev“ vyšli v Tranosciu), študovala a výskumom v štátnych archívoch doplnila dokumentáciu o prenasledovaných kresťanských pracovníkoch počas vlády komunistov (vyšli prvé dva diely „Cirkev v útlaku“, pripravuje sa tretí).

Pôsobila na GBÚ ako zahraničná tajomníčka, kde zabezpečovala a sprostredkovala široké kontakty s cirkvami a kresťanskými organizáciami na celom svete. Sprevádzala po Slovensku a okolí zahraničných misijných pracovníkov a kazateľov.

Po založení terajšieho Evanjelizačného strediska pre masmédiá toto misijné zariadenie dlhé roky aj viedla. Pripravila tak so svojím tímom spolupracovníkov mnoho užitočnej misijnej literatúry, sériu krátkych rozhlasových programov Kvapôčky a hodne iných prostriedkov pre masové šírenie Dobrej zvesti. V rámci misijnej práce sa tu vďaka nej rozvinula misia medzi väzňami, vojakmi a Rómami. V posledne menovanej oblasti pokračovala aj neskôr v rámci vytvoreného občianskeho združenia Roma.

Zúčastňovala sa na stretnutiach strešnej európskej misijnej organizácie Eurim, zodpovedne pripravila jej konferenciu v Bratislave.

Aj napriek zdravotným a rodinným ťažkostiam dodnes verne slúži svojimi darmi – chystá články o významných a prenasledovaných kresťanoch, pripravuje tretiu časť knihy Cirkev v útlaku a vďačne poslúži Božím Slovom či historickými vedomosťami.

Miki Lipták