V Poprade - Matejovciach potešia deti

V Poprade - Matejovciach potešia deti

V Cirkevnom zbore ECAV Poprad – Matejovce sa v posledných 2 rokoch opäť vracia život do budovy bývalej cirkevnej školy na Matejovskom námestí. Tohto roku sa nám podarilo získať podporu z Výzvy predsedu PSK vo výške 2 500,-€ na projekt „Voľnočasové ihrisko pre deti“.

Na priľahlom pozemku boli realizované terénne úpravy a betónové oplotenie, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou prác na ihrisku. Veľký kus práce bol vykonaný aj svojpomocne – ochotnými brigádnikmi, ktorí s láskou pomáhali.

Naša vďačnosť patrí Prešovskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu na tento projekt z Výzvy predsedu PSK, taktiež všetkým bratom a sestrám za pomoc pri prácach, firmám, ktoré realizovali oplotenie a terénne úpravy a samozrejme Pánu Bohu za pomoc a požehnanie diela, ktoré bude slúžiť deťom na oddych, zábavu aj spoločný čas.


                      

Galéria k článku

Janka Maťová
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.