V Gemerskej Polome opravili strechu kostola

V Gemerskej Polome opravili strechu kostola

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerská Poloma v náročnom roku 2020 previedol práce na obnove strechy evanjelického kostola. Pre rok 2020 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie prostredníctvom Ministerstva kultúry SR. Projekt s názvom „Gemerská Poloma, Kostol ev. a. v., oprava strechy“, ÚZPF č. 10148/1, Hostinského č.666, č.MK-5147/2019-423, bol úspešne schválený a aj podporený sumou 15 000 €.

 Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR sme tak mohli zrealizovať: demontáž bleskozvodu, demontáž krytiny, výmenu latovania a poškodených častí väzníkového krovu, montáž novej ľahkej cementovláknitej krytiny, montáž bleskozvodu a tiež montáž nového odkvapového systému, farebne prispôsobeného strešnej krytine.                                                    

Za pomoc Ministerstva kultúry  SR pri tomto projekte Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Gemerská Poloma srdečne ďakuje.“

Galéria k článku

Daniel Gdovin
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.