Synoda sa stretne opäť v septembri

Synoda sa stretne opäť v septembri

Prioritne témou hospodárenia, legislatívnymi úlohami a financovaním sa bude zaoberať Synoda na svojom zasadnutí 10. – 11. septembra 2021, opäť v Trenčianskych Tepliciach.

Zasadnutie Synody, ako najvyššieho zákonodarného grémia ECAV, otvoria v piatok popoludní slávnostné Služby Božie v evanjelickom kostole v Trenčianskych Tepliciach. Po príhovoroch hostí bohoslužobné zhromaždenie odhalí pamätnú tabuľu k 100. výročiu zakladajúcej Synody Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá v roku 1921 prijala prvú ústavu práve v Trenčianskych Tepliciach.

Samotné rokovanie v priestoroch kúpeľného hotela Pax otvorí Správa o plnení uznesení zo Synody, ktorá sa konala 10. októbra 2020 v Ružomberku a 3. júla 2021 v Trenčianskych Tepliciach. Delegáti následne uskutočnia voľby na uprázdnené miesta v orgánoch: predsedu Výboru misie (navrhnutý Ján Jančo, farár v Kalnej nad Hronom), predsedu Výboru zahraničnej misie (navrhnutý Ján Matis, farár v Košiciach-Terase), predsedu Výboru cirkevnej hudby, cirkevného žalobcu a jeho zástupcu, ako aj sudcov Generálneho súdu.

Do rokovacieho programu sú zaradené tiež legislatívne úlohy, medzi nimi návrh na úpravu Cirkevného zákona o celocirkevných úlohách, programoch a účelových zariadeniach ECAV na Slovensku, ktorý predkladajú: Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu, Tomáš Hyben – dozorca Tatranského seniorátu a Vladimír Ferenčík, člen Právneho výboru. Zbor biskupov synode predloží návrh Cirkevného zákona o službe nemocničných duchovných. Právny výbor navrhuje úpravu Cirkevného zákona 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách.

Synoda bude rokovať aj v neskorých večerných hodinách, a to o téme financovania ECAV. Zhodnotí stav a plnenie Fondu finančného zabezpečenia (FFZ) a Platové tabuľky odmeňovania duchovných. Delegáti budú tiež hľadať konsenzus o spôsobe výpočtu príspevku do FFZ na rok 2022, rokovať o účtovnej závierke za rok 2020, úprave rozpočtu na rok 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2022. Prvý náročný rokovací deň uzavrie večerná pobožnosť.

Po rannej pobožnosti v sobotu 11. septembra budú delegáti pokračovať v diskusii  o financovaní  ECAV. Zaznejú dve správy – Správa o generálnej podporovni a Správa o stave majetku ECAV. Medzi posledné body, ktorým bude synoda venovať pozornosť pred záverečnou pobožnosťou, patrí diakonická služba ECAV.

.......................................................................................................................................................................................

Synoda je najvyšším a zákonodarným orgánom ECAV. Tvorí ju generálny biskup, generálny dozorca, členovia predsedníctiev dištriktov, členovia predsedníctiev seniorátov, generálny právny zástupca, zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a delegáti seniorátov; každý seniorát volí na synodu dvoch delegátov, z nich jedného duchovného. Synoda zo svojich členov volí štvorčlenné predsedníctvo; predsedu a podpredsedu zo stavu duchovného a predsedu a podpredsedu zo stavu laického. Práva a povinnosti synody definujú cirkevno-právne predpisy. Synoda sa schádza podľa potreby, najmenej raz za rok a jej zasadnutie je verejné.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.