Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 21.11.2021

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd 21.11.2021

Tretia novembrová nedeľa je od roku 1993 vyhlásená Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za deň, kedy si ľudia na celom svete pripomínajú obete dopravných nehôd. Tento rok pripadá tretia novembrová nedeľa na 21. novembra. Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandemickou situáciou sa celoslovenská pietna spomienka, ani regionálne pietne spomienky nebudú môcť uskutočniť.

Chceme Vás prostredníctvom týchto riadkov pozvať k tomu, aby sme venovali počas najbližšej nedele tichú spomienku obetiam dopravných nehôd. Možno sme mnohých nepoznali, možno medzi obeťami boli naši rodinní príbuzní, priatelia, či kolegovia a ich život pri dopravnej nehode zbytočne vyhasol. Uvedomme si, že náš život závisí aj od toho, ako sa na cestách správame! 

Úrad ekumenickej pastoračnej služby spolu s odborom dopravy prezídia PZ pripravil materiál, ktorý nás upozorňuje na potrebu neustáleho uvedomovania si zodpovednosti za naše správanie na cestách. 

Pozývame Vás, aby ste si našli čas, a mysleli v tichu modlitby i spomienok na rodiny, dotknuté nešťastím. „Aj prostredníctvom tejto akcie chceme verejnosť upozorniť na skutočnosť, že opatrnosti na cestách nie je nikdy dosť. Za úmrtiami na cestách pri dopravných nehodách sa skrývajú rodiny, rodičia, ktorí prišli o deti, deti, ktoré prišli o rodičov, manželia, manželky. Mnohí utrpeli následky, ktoré ich budú sprevádzať celý život. Na nich všetkých chceme myslieť. Aj touto formou im chceme ukázať, že si uvedomujeme bolesť, ktorú prežívajú a chceme im aspoň týmto spôsobom vyjadriť našu ľudskosť, blízkosť i túžbu, aby sa zmiernil ich žiaľ a bolesť . Tento deň je zároveň aj príležitosťou ukázať verejnosti, že Polícia tu nie je len na udeľovanie pokút, ale že jej nie je ľahostajný ľudský život, že jej nie je ľahostajný ťažký údel, ktorý postretol rodiny, že práve svojou prítomnosťou aj na cestách dbá o bezpečnosť nás všetkých. Kontrola dodržiavania predpisov na cestách neslúži na obmedzovanie slobody pohybu, ale na ochranu tých, ktorí dodržiavajú predpisy, aby sa na cestách cítili bezpečne.“ 

Policajné štatistiky dokladujú, že aj v tomto roku ide naozaj o veľké množstvo zbytočne vyhasnutých životov na cestách. V porovnaní s minulým rokom za to isté obdobie, teda za prvých 10 mesiacov roka, bolo na našich cestách usmrtených 179 osôb, čo je o 23 menej. Ťažko zranených bolo 708 osôb, čo je o 93 menej, ľahko zranených bolo 3802, čo je o 32 menej. Spolu sa stalo 9923 dopravných nehôd, čo je o 100 menej v porovnaní s obdobím prvých 10 mesiacov predchádzajúceho roka. 

Najviac dopravných nehôd sa udialo počas piatkov, v čase 12. - 16. hod. a najtragickejším dňom v týždni, kedy vyhasínalo najviac ľudských životov, bola nedeľa medzi 12. - 16. hod. 

Z celkového počtu 9923 dopravných nehôd sa v obci stalo 7341 dopravných nehôd a pri týchto nehodách bolo usmrtených 60 osôb, no až 119 osôb bolo usmrtených mimo obce, pri 2578 dopravných nehodách. 

Až 46 % dopravných nehôd bolo zapríčinených porušením povinnosti vodiča a 12% nedovolenou rýchlosťou. Alkohol bol zistený u 1255 vinníkoch dopravných nehôd, čo je o 54 prípadov menej oproti roku predchádzajúcemu. Na cestách zahynulo 138 mužov a 41 žien. V motorových vozidlách zahynulo 103 osôb, z toho 76 vodičov a 21 spolujazdcov, na cestách zahynulo 36 chodcov a 13 cyklistov, 25 vodičov motocyklov. 

Prostredníctvom týchto údajov chceme upozorniť občanov na potrebu opatrnosti a ohľaduplnosti na cestách, či už v pozícii vodičov, chodcov alebo cyklistov. Vyslovujeme zároveň veľké poďakovanie a uznanie hasičom, záchranárom a policajtom, ktorí sú vo svojej službe dennodenne konfrontovaní s tragickými následkami a smrťou. Ďakujeme za ich profesionálnu službu a pomoc. 

Obzvlášť dnes myslíme na rodiny, ktoré sú dotknuté dopravnými nehodami rozličným spôsobom: mnoho ľudí kvôli nehodám stratilo zdravie, trpia trvalými následkami po nehode, čo vo veľkej miere ovplyvnilo a znížilo kvalitu ich života. Mnohé rodiny pocítili tú najkrutejšiu stratu – stratu blízkeho človeka. V modlitbách myslíme na tých, ktorí sú dotknutí rozličným nešťastím a Pána Boha prosíme, aby im dal silu zvládať tieto ťažké životné situácie. 

Medzi najtragickejšie dni v roku 2021 sa radí 21. február, kedy na ceste medzi Novými Zámkami a Šuranmi došlo k dopravnej nehode osobného motorového vozidla zn. Audi A6 Avant, ktoré viedol 36 ročný vodič. Vodič viedol vozidlo v smere od Nových Zámkov na Šurany, pričom neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a poveternostným vplyvom, následkom čoho prešiel z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde zišiel do priekopy a tu narazil do stromu, následne do druhého stromu . Náraz vozidlo vymrštil do poľa, kde sa niekoľkokrát prevrátilo. Vodič a jeho 21 ročná spolujazdkyňa utrpeli ťažké zranenia. Ďalší dvaja spolujazdci vo veku 32 a 34 rokov a 24 ročná spolujazdkyňa utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. 


Príbeh manželky a matky, ktorá prišla pri nehode o manžela a dve malé deti:
Každá nehoda prináša niečo zlé a bolestné. Keď dôjde k tomu najťažšiemu, najbolestnejšiemu je ťažké to vidieť. Obeťou je ten, čo zomrel, ale aj ten, čo tu zostal a musí sa učiť žiť úplne iný život. Jediný, kto to dokáže v takej chvíli pomôcť, je Pán Boh. Len On dokáže potešiť, dať novú silu. Prinášame Vám svedectvo ženy, matky, ktorej práve dopravná nehoda zmenila život. V príbehu opísala, ako jej kresťanská viera pomohla v týchto najbolestnejších situáciách, ako jej pomohla zvládnuť a preniesť skutočnosť, že v tomto živote stratila svoju rodinu. Opísala svoju bolestnú skúsenosť pre všetkých Vás, ktorí strácate a trpíte, a my duchovní, ktorí sa pri nehodách stretávame s rodinami pozostalých a prinášame im zvesť o tom, že ich najbližší už sme sú medzi živými, sme za jej slová nekonečne vďační. 

„Náš život je jeden obrovský zázrak. Aj keď často prináša situácie, ktoré nevieme a častokrát ani nemôžeme ovplyvniť. Ťažké okolnosti života musíme len prijať, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Aj môj život sa v okamihu zmenil. Tragédia, ktorá mi navždy vzala mojich najbližších, manžela a dve malé deti.
Bol pondelok, 15.6.2015, a moja päťčlenná rodina sa vybrala do Košíc, kvôli lekárskemu vyšetreniu so starším synom. Dve mladšie deti (5 ročnú dcérku a 2,5 ročného synčeka) chcel zobrať manžel do ZOO, aby si vyplnili čas čakania. Tam však už nedošli. Predposledná zákruta pred ZOO bola ich posledná cesta. Odišli navždy a bez rozlúčky...
Po skončení vyšetrenia som sa nevedela dovolať manželovi. Bol nedostupný, čo sa v jeho prípade nikdy nestalo. Začala som mať zlé tušenie. V hlave som mala rôzne myšlienky a hrôzostrašné scenáre. V duchu som sa modlila, aby sa manžel ozval. Moje srdce zvieral nepokoj a strach o milovaných. Ako zistiť, čo sa stalo? Kam ísť? Čo robiť? Niečo v mojom vnútri ma nasmerovalo do Božieho chrámu. Tam som prosila o pokoj a vyjasnenie situácie. V modlitbe prišla myšlienka, aby som šla do nemocnice opýtať sa, či priviezli muža a dve deti po autonehode. Odpoveď bola negatívna. Následne som volala na políciu, či oni niečo nevedia. Keď sa ma opýtali na miesto, kde sa nachádzam, že prídu za mnou, vedela som, že mám očakávať tú najhoršiu správu. Moje obavy sa potvrdili. Oznámili mi, že môj manžel a obe deti prišli o život pri autonehode. Na mieste boli mŕtvi....V tejto sekunde sa môj život úplne zmenil. Smútok a bolesť v mojom srdci, ktorú som pocítila sa nedá opísať.
Len ten to vie pochopiť, kto zažil niečo podobné. Bolo pre mňa ťažké prijať, že moja rodina tu už nie je a nebude. Vyčítala som Bohu prečo mi ich vzal, veď moje deti mali celý život pre sebou. Dal mi veľkú rodinu a aj si ju vzal. Vtedy prišlo Slovo ...„Azda máme len dobré brať od Pána, a zlé prijať by sme nemali?“ Jób 2,10. Takto ma Pán upokojoval...svojím Slovom, ktoré je pravdivé a verné. Mojou oporou bol a dodnes je Žalm 91- Pod ochranou Najvyššieho... „ Lebo tvojim útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.“ Ž 91, 9. A v tom čase plnom smútku a bolesti som cítila vnútorný pokoj, Boží pokoj. Cítila som, že v tejto situácii nie som sama. Tento pokoj mi vyprosovali moji priatelia zo spoločenstva, ale aj úplne cudzí ľudia, ktorí ma nepoznali, len sa dopočuli tú správu. Ich modlitby Boh vypočul a ja som bola akoby „ nosená na rukách môjho Otca“. Modlitba má obrovskú moc a Pán je verný vo svojich prisľúbeniach... „ Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“ Mk 11,24. Pán ma učil, aby som mu dôverovala, pretože On je nad každým smútkom, bolesťou, trápením. On presne vedel, ako som sa cítila. Keď ma prenasledovala beznádej, počúvala som chvály, no najviac mi vtedy pomáhala pieseň od kapely eSPe- Víťaz. Pán ma uzdravoval cez slzy. Takto si ma ešte viac pritiahol k sebe.
Všetko v našom živote má zmysel. Aj keď ho teraz nevidíme, Pán vie, čo je pre nás najlepšie. Stačí mu odovzdať svoj život a dôverovať mu. Veď Ježiš povedal: „ Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“. Lk 9, 23. A ON nás nikdy neopustí. „Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim“. Ž 91, 15


Modlitba: Láskavý Bože, úprimne Ťa prosíme, vypočuj naše prosby a volania, keď myslíme na ľudí, ktorých na cestách postihlo nešťastie, tragédia, smrť blízkeho človeka. Uvedomujeme si krehkosť nášho bytia a prosíme, aby si nám dal silnú a pevnú dôveru, že náš život je v každej chvíli v Tvojich rukách. Uč nás zodpovedne zaobchádzať s časom zvereným nám v tomto živote, aby sme dokázali po príklade Tvojho Syna pomáhať tam, kde je pomoc potrebná, potešiť tam, kde je potrebné počuť slová potešenia, aby sme boli poslami Tvojej lásky pre všetkých opustených a utrápených. Poteš tých, ktorí sú bytostne zasiahnutí stratou svojich drahých pri nehodách, nešťastiach a rozličných tragédiách. Naplň ich istotou, že Tvoja milosť je väčšia ako naše hriechy a omyly. Naplň ich pokojom, že u Teba už nie je trápenie, smútok ani bôľ. Pane Ježiši, buď naším sprievodcom na cestách tak, ako si sprevádzal na ceste aj učeníkov idúcich do Emaus. Otváraj nám oči, aby sme podľa Tvojej lásky poznávali našich blížnych, a pritom stále viac spoznávali Teba. Pri našich cestách nás všetkých ochraňuj, drž nad nami svoju ruku a raz nás doveď po skončení našej životnej cesty k sebe, do svojho kráľovstva. Amen.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.