Stretnutie modlitebného spoločenstva Myjavského seniorátu

Stretnutie modlitebného spoločenstva Myjavského seniorátu

Dňa 12.9.2021 sme sa ako spoločenstvo veriacich stretli v Kostolnom na modlitebnom spoločenstve.  Na začiatok nás srdečne privítala sestra farárka Ľubica Kopincová a potom sme si zaspievali piesne z evanjelického spevníka na chválu Pánu Bohu.

Slovom Božím nám poslúžia sestra farárka Lenka Sedláčková. Zamýšľali sme sa nad textom zo Skutkov apoštolov 28 kapitoly. Tento text je aj pre nás takým vyjadrením toho, že aj keď niečo v živote dokážeme, tak je to len vďaka Pánu Bohu, ktorý nám vždy dáva silu a vedie nás, a preto môžeme konať dobré veci. Aj Pavol bol požehnaný od Pána Boha a mohol viesť aj ostatných ľudí k Pánu Bohu.

Na záver sme sa sklonili pred Pánom Bohom a v úprimných modlitbách ďakovali za Jeho milosť, dobrotu a lásku. Prosili sme o silu a múdrosť do ďalších dní a pomoc vo všetkom, čo konáme.

Príjemné popoludnie bolo pre nás veľkým obohatením a posilnením a mohli sme prežívať to Božie zasľúbenie, že kde sa dvaja alebo traja zídu tam je Pán Boh medzi nimi. Tieto stretnutia sú vždy veľmi vzácne a môžeme sa aj my ako spoločenstvo upevňovať a povzbudzovať vo viere. Ďakujeme cirkevnému zboru Kostolné za to, že nás prijali medzi seba a tešíme sa aj na ďalšie stretnutia, ak nám to pandemická situácia dovolí.

Galéria k článku

Adriana Kulišková
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.