Stretnutie dekana EBF a generálneho biskupa ECAV

Stretnutie dekana EBF a generálneho biskupa ECAV

25. februára 2021 sa konalo ďalšie z pravidelných stretnutí dekana EBF UK Milana Juríka a generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka. Ich úlohou býva vzájomné informovanie sa o aktuálnom dianí na fakulte a v cirkvi a hľadanie nových možností a ciest spolupráce a podpory v úsilí o teologické vzdelávanie a výchovu kňazského dorastu.

Tentokrát okrem iného spoločne prebrali témy spolupráce fakulty a Združenia evanjelických duchovných, zapadajúce do konceptu celoživotného vzdelávania pre duchovných /konkrétnou podobou budú napríklad marcové Webináre pre duchovných/. Venovali sa prezentácii študijného programu "Rozširujúce pedagogické vzdelávanie", ktorý bude poskytovať kvalitnú odbornú formáciu učiteľom náboženskej výchovy na školách. Otvorili aj tému spolupráce fakulty s Tranosciom /nový koncept časopisu Cirkevné listy, ako vedeckého časopisu pre evanjelickú teológiu/. Venovali sa vízii možnosti diaľkového online bakalárskeho štúdia teológie a tiež dopadu pripravovaného nového vysokoškolského zákona na akademické prostredie a postavenie univerzít a fakúlt. Brat Jurík informoval aj o aktuálnom zvládaní vedeckých a študijných úloh vzhľadom na stále prebiehajúci lockdown a dištančnú formu vzdelávania. 

Generálny biskup ECAV poďakoval vedeniu fakulty, pedagógom a zamestnancom za ich každodenné nasadenie v zložitej a pre univerzity úplne atypickej dobe. Študentom zaželal usilovnosť pri štúdiu v atypickom domácom prostredí. Všetkým skorý návrat za katedry a pred katedry.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.