Stretnutie členov komisie Evangelische Partnerhilfe

Stretnutie členov komisie Evangelische Partnerhilfe

Stretnutie 11 členov komisie Partnerhilfe (EPH) s členmi zo Slovenska bolo pôvodne plánované v Prešove a neskôr kvôli vzdialenosti v Bratislave. Nakoľko však pandemická situácia nie je celkom priaznivá na cestovanie, rozhodli sa organizátori nakoniec nevycestovať na Slovensko. Stretnutie sa uskutočnilo v Berlíne a partneri z ECAV na Slovensku, z Reformovanej kresťanskej cirkvi a z Cirkvi Bratskej mali možnosť pripojiť sa prostredníctvom aplikácie ZOOM. A takýmto spôsobom sa stretnutie uskutočnilo v pondelok, 18. októbra 2021.

Členovia tejto komisie za ECAV na Slovensku sú Ivan Eľko, generálny biskup, Ján Hroboň, biskup ZD, Peter Mihoč, biskup VD, Ján Bunčák, riaditeľ GBÚ, Ján Gasper, poverený riaditeľ ED a sestra Hanka Peničková.

Všetkých prítomných ako aj online pripojených krátko privítal Ulrich Barniske, predseda predstavenstva EPH. Po ňom nasledovala ranná pobožnosť, ktorú si pripravil generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko na biblický text Rim 15, 25 - 28. Vo svojom zamyslení prirovnal Pavlov príbeh – i keď s tragickým koncom – ako dôkaz toho, že nechceme byť iba tými, čo prijímajú finančnú pomoc, ale ide nám aj o povzbudzovanie sa, rozvoj spoločenstva a vytváranie jednoty:

„Sestry a bratia, sme vám veľmi vďační za finančnú pomoc, ktorá pravidelne prichádza k nám od vás, z Nemecka k nám, aj v programe Partnerhilfe. Áno, my chceme budovať väčšiu vlastnú ekonomickú sebestačnosť. Prostriedky z Partnerhilfe sú dnes pre nás stále dôležité. To hovorím v mene mnohých prijímateľov, jednotlivcov, spoločenstiev, cirkevných zborov. To, čo ale nechceme – a nechcú to určite obe strany – je to, aby išlo iba o finančné transakcie a nič iné. Aby išlo, vulgárne povedané, o „automatizmy“, kde jedni sú určení na dávanie a druhí určení na prijímanie, jedni očakávajú a druhí plnia. Programu Partnerhilfe želáme a očakávame od neho, že tu bude zároveň s peniazmi prítomná aj tá „pridaná hodnota“, po ktorej túžil Pavel, o ktorej chcel osobne rozprávať v Jeruzaleme a za ktorú obetoval život. Že tu budú najdôležitejšie konkrétne ľudské tváre a príbehy, budovanie vzťahov, zdieľanie, povzbudzovanie sa, rozvoj spoločenstva, jednota. Prosíme, nech aj peniaze, určené pre program Partnerhilfe, majú moc takto budovať spoločenstvo Kristovej cirkvi naprieč hraniciam.“

Za týmito hlbokými a výstižnými slovami nasledovali krátke správy a aktuálne informácie z partnerských cirkví ECAV na Slovensku, z Reformovanej kresťanskej cirkvi a z Cirkvi Bratskej. Za ECAV priniesol aktuality brat Ján Bunčák, riaditeľ GBÚ.

Spolok Evangelische Partnerhilfe podporuje spolupracovníkov, ktorí sú v núdzi, pracovníkov diakonie v evanjelických partnerských cirkvách v strednej  a východnej Európe. Podporuje tých, ktorí sú v aktívnej službe alebo na dôchodku, so svojimi rodinami. K tomu má finančné prostriedky, ktoré dostane od pracovníkov cirkvi a diakonie. Týmto chce posilniť svoju službu v cirkvi a diakonii. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.