Stretli sa mediálni koordinátori seniorátov

Stretli sa mediálni koordinátori seniorátov

V mediálnej dobe, ktorá nemá v histórii svoju obdobu, čoraz viac rastú nároky na zvyšovanie mediálnych kompetencií a zručností. Aj preto majú jednotlivé senioráty ECAV zriadenú funkciu seniorátneho koordinátora, ktorý zastrešuje aktivity v mediálnej oblasti. Mediálny výbor ECAV preto inicioval stretnutie lokálnych mediálnych koordinátorov, ktoré sa uskutočnilo 7. októbra v online priestore. Podľa Jany Nunvářovej, predsedníčky Mediálneho výboru a tlačovej tajomníčky Generálneho biskupského úradu, malo stretnutie hlavný cieľ v zlepšení vzájomnej informovanosti, „sieťovaní“, zdieľaní skúseností a vzájomnej podpore, teda supportingu.

    Celkovo osem zúčastnených koordinátorov (GES, DNS, BAS, LOS, HOS, ŠZS, RIS, TUS) sprostredkovalo základné informácie o stave mediálneho prostredia v ich senioráte a doterajších aktivitách v mediálnom priestore, zvlášť počas uplynulého pandemického roka. V diskusii zaznelo, že viaceré cirkevné zbory nemajú dostatočné technické vybavenie, ani finančné prostriedky na jeho zabezpečenie. Zástupca Gemerského seniorátu avizoval, že zvažujú prípravu virtuálnych prehliadok vzácnych kostolov, a to aj s využitím dronu. V Šarišsko-zemplínskom senioráte patril medzi zaujímavé projekty UPPER ROOM, chýbala mu však väčšia propagácia a medializácia. V rámci Východného dištriktu aktuálne „Konfitím“ pracuje na príprave videí a interaktívnych aplikácií pre vyučovanie konfirmácie. Koordinátori prejavili záujem o to, aby mala evanjelická cirkev vlastné vysielacie štúdio, jeho zriadenie na profesionálnej úrovni je však pomerne finančne náročné. Kompromisným riešením je občasný prenájom komerčného vysielacieho štúdia. Pozitívne je, že čoraz viac ľudí objavuje audiovizuálne mediálne produkty a podcasty, kde má však evanjelická cirkev taktiež značné rezervy.

    Jana Nunvářová tlmočila seniorátnym koordinátorom aj niekoľko apelov zo strany Mediálneho výboru. Požiadala najmä o sprostredkovanie kontaktu na autorov textov, fotografov, kameramanov, s cieľom nadviazať širšiu (aj honorovanú) spoluprácu. Tlačová tajomníčka koordinátorov povzbudila, aby oslovili regionálnych novinárov v printových médiách, rozhlase a televízii. Je presvedčená, že novinári sú vďační za zaujímavé informácie aj z cirkevného prostredia, a to na základe vlastnej skúsenosti z pôsobenia v regionálnych médiách. Koordinátori sa môžu obrátiť aj priamo na Mediálny výbor – odborníci na marketingovú komunikáciu a public relation z radov jeho členov sú ochotní poskytnúť odbornú pomoc a  know-how v akýchkoľvek otázkach, vrátane technického vybavenia.

     Kľúčové je, aby cirkevný zbor pochopil svoj priestor, v ktorom pôsobí a „cieľovú skupinu, ktorej svoju službu poskytuje“. Dôležitý apel zaznel v závere stretnutia: „Pýtajme sa, komunikujme a investujme spoločne do kvalitného mediálneho obsahu, ktorý šírime z ECAV do celého sveta.“

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.