Spomíname na vzácnych evanjelikov: Štefan Kátlovský

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Štefan Kátlovský

Pred 115 rokmi sa narodil EVANJELICKÝ KŇAZ, PEDAGÓG, NÁBOŽENSKÝ SPISOVATEĽ, PREKLADATEĽ, DEKAN A BISKUP Štefan Kátlovský. Narodil sa 14. apríla 1906 v Brezovej pod Bradlom a zomrel 4. mája 1968 v Košiciach.
Maturoval na Priemyselnej škole v Bratislave, gymnaziálnu maturitu získal na Štátnom gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici (1925). Začas študoval na Českom vysokom učení v Prahe (1925 – 1926), teológiu skončil v Bratislave (1931), ordinovaný (1931), študoval v Bazileji (1931 – 1932).
Pôsobil ako kaplán v Prešove, farár v Hornom Tisovníku, Mýte pod Ďumbierom (1933), správca sirotinca v Modre (od novembra 1940), prednášal na Evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave (od októbra 1941), dekan fakulty (1952), biskup Východného dištriktu (od roku 1958).
Autor náboženských a teologických prác, gramatiky hebrejčiny, vysokoškolských učebníc, prispieval do časopisov, člen prekladateľskej komisie Biblie, preložil časti Novej zmluvy. Ovládal 9 jazykov, často prednášal na teologických podujatiach v zahraničí.