Spomíname na vzácnych evanjelikov: Samuel Jurkovič

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Samuel Jurkovič

Dnes  si pripomíname 225 rokov od narodenia PEDAGÓGA, KULTÚRNEHO PRACOVNÍKA A ORGANIZÁTORA DRUŽSTEVNÍCTVA Samuela Jurkoviča. Narodil sa 9. 2. 1796 v Brezovej pod Bradlom a zomrel 3. 7.1873 vo svojom rodisku. 
Samuel Jurkovič bol pedagóg, národný a kultúrny dejateľ, priekopník slovenského družstevníctva, popredný ľudovýchovný pracovník a mecén v obrodenskom, najmä v štúrovskom duchu: zakladateľ učiteľských a čitateľských spolkov, školských knižníc a nedeľných škôl, popularizátor využívania nových plodín a modernizácie poľnohospodárstva. 
V roku 1841 spoluzakladal Slovenské národné divadlo nitrianske, v roku 1845 zakladateľ Spolku gazdovského v Sobotišti, prvého úverového družstva na európskom kontinente a základu slovenského družstevného hnutia, podľa ktorého vznikali na Slovensku podobné spolky najmä v 2. pol. 19. storočia. Zaoberal sa aj výchovou dospelých, písal učebnice pre slovenské vidiecke školy, rozpracoval metodiku vyučovania. Bol autorom príležitostných básní a článkov v časopisoch. Napísal historickú prácu Biographie Rectorum... (v kronike evanjelickej a. v. školy v Sobotišti) a plán organizácie škôl v nitrianskom senioráte (1839). Je autorom kroniky prvého slovenského divadla. 
Bol podporovateľom a propagátorom Štúrových Slovenských národných novín, spolupracovníkom J.M. Hurbana, účastníkom zasadnutí Tatrína a prípravy Slovenského povstania 1848 – 1849, člen Slovenskej národnej rady. Spoluzakladateľ Matice slovenskej.Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.