Spomíname na vzácnych evanjelikov: Peter Kompiš

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Peter Kompiš

Dnes uplynulo 135 rokov od narodenia PUBLICISTU a PROZAIKA Petra Kompiša. Narodil sa 21. mája 1886 v Martine a zomrel 12. júla 1945 v Prahe.

Peter Kompiš bol slovenský básnik, prozaik, dramatik a publicista. Písal pod pseudonymami: Čamburský, Jarabinský, Jarabúrsky, Ľubický, Malatínsky, Maurice Geléotti, Podolský Slovák, Smutnohájsky, Smutnohorský...  

V rokoch 1900 – 1905 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici, v Banskej Štiavnici (vylúčený za panslavizmus) a v Místku. Pôsobil ako pracovník nakladateľstva J. Ottu v Prahe, kníhkupectva F. Volckmara v Lipsku, samostatný kníhkupec v Martine, úradník Úverovej banky v Ružomberku, redaktor Slov. týždenníka v Budapešti, slov. rubriky Venkov v Prahe. 

Publikovať začal v krajanských kalendároch v USA, básňami prispieval do Dennice a Živeny. V poézii sprvu vychádzal z podnetov symbolizmu a parnasizmu, neskôr impresionizmu. V próze sa pokúsil o experimentovanie, zameral sa najmä na tematiku slov. malomesta s alúziami na starý Martin, kt. však podal opisno-realisticky. Presadil sa skôr ako autor dobrodružnej spisby v románoch z juhoamer. a českého prostredia, zaoberal sa aj spoločensko-politickou tematikou, politickým, agrarizmom. V dráme spracúval pseudo-orientálne a folklórne motívy. Slovenské ľudové rozprávky zdramatizoval v hrách Popelvár (1923), Pamodaj šťastia, lavička (1936). V publicistike sa prezentoval viacerými brožúrami, ale väčší význam má iba dejepisecká práca Slovenské povstanie roku 1848 – 1849, z oblasti literatúry a kultúry štúdia Slovenská spisba umelecká vo svetle ideí (1931).

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.