Spomíname na vzácnych evanjelikov: Pavel Tomko

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Pavel Tomko

Pred 120 rokmi sa narodil EVANJELICKÝ KŇAZ, PUBLICISTA, REDAKTOR a PREDSEDA SEM Pavel Tomko. Narodil sa 26.8.1901 v Štrbe a zomrel 29.10.1972 v Liptovskom Mikuláši.
Absolvoval učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi, gymnázium v Levoči, teológiu v Bratislave a zároveň slovanské jazyky, filozofiu a psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Liptovskom Mikuláši (1928–1929), farár vo Východnej (1929–1954) a v Švábovciach (1954–1968). S E. B. Lukáčom založil Kuzmányho kruh evanjelických akademikov.
Pracoval ako predseda SEM (1941–1948), ako redaktor Evanjelickej mládeže, prílohy Nového rodu (1932–1936, 1943–1944), ako výkonný redaktor Evanjelického posla spod Tatier (1936–1945) a Prílohy (Cirkevných listov) pre kňazov. Prispieval do slovenských periodík a bol autorom nábožensky ladenej poézie. Duchovné piesne boli zaradené do Zpěvníka evanjelického a do Evanjelického spevníka (1991). Korešpondoval so svetoznámym lekárom a misionárom A. Schweitzerom. Výber z jeho poézie vyšiel v roku 1991 v zbierke Rodné hrudy. Tabuľa bola inštalovaná na Ul. A. Sládkoviča č. 449 v roku 1997. Autorom tabule je Michal Gotthardt.
Zomrel 29. októbra 1972 v Liptovskom Mikuláši.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.