Spomíname na vzácnych evanjelikov: Pavel Kokeš- Kýčerský

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Pavel Kokeš- Kýčerský

Pred 165 rokmi sa narodil BÁSNIK a NÁRODNÝ BUDITEĽ Pavel Kokeš- Kýčerský. Narodil sa 23.11.1856 v Lazoch pod Makytou a zomrel 
30. marca 1933 v Lazoch pod Makytou.
Nemeckú ľudovú školu vychodil v Modre (1869-1872), po ukončení hospodárskeho vzdelania v roku 1877 sa vrátil domov a žil ako roľník na rodičovskom majetku v Lazoch pod Makytou, kde aj zomrel. V básnickej tvorbe bol ovplyvnený ľudovou piesňou a baladou, vo výrazových prostriedkoch najmä Hviezdoslavovou poetikou. Sporadicky uverejňoval básne v periodikách, písal príležitostné oslavné básne na slovenských a českých spisovateľov. Knižný výber jeho básní vydal Š. Krčméry v r. 1927. Ďalšie vydanie jeho básní obsahuje aj verše z pozostalosti.
Zomrel 30. marca 1933 v Lazoch pod Makytou.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.