Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ondrej Mrlian

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ondrej Mrlian

Dnes si pripomíname 100 rokov od narodenia SPISOVATEĽA, EDITORA a PREKLADATEľA Ondreja Mrliana. Narodil  sa 5. apríla 1921 v Hybiach a zomrel 20. 6. 1973 v Bratislave. 
Do r. 1941 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1941 – 45 na Ev. teologickej fakulte, 1945 – 49 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po r. 1947 bol pracovníkom vydavateľského odboru Povereníctva informácií, neskôr Povereníctva školstva a kultúry, od 1957 redaktorom a šéfredaktorom vydavateľstva Tatran v Bratislave. Napísal monografiu o J. M. Hurbanovi (1959) a literárnohistorickú štúdiu o M. Dohnánym (1958), bol editorom spisov J. M. Hurbana a F. M. Dostojevského, r. 1957 – 70 redigoval Hviezdoslavovu knižnicu. Prekladal z francúzštiny (A. Dumas, V. Hugo, R. Merle a i.) a nemeckej literatúry (B. Brecht, S. Zweig a i.). Pripravil vlastivednú monografiu Hybe včera a dnes (1967).

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.