Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Boor

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Boor

Pred 130 rokmi zomrel v Skalici EVANJELICKÝ KŇAZ, PUBLICISTA a SPISOVATEĽ Michal Boor. Narodil sa 25.9.1837 vo Vrbovom a zomrel 17.3.1891 v Skalici. 
Gymnázium absolvoval v Modre. Teológiu a filozofiu na lýceu v Bratislave. Bol evanjelickým kaplánom na Myjave (1859), farárom na Bukovci (1860-1868), farárom a konseniorom v Skalici (1868-1891).
V rokoch 1869-1870 bol redaktorom Cirkevných listov, 1878-1883 redaktorom a vydavateľom časopisu Korouhev na Sionu. V oboch uverejňoval príspevky s národnou a náboženskou tematikou. Postromantické ľúbostné popevky, baladické básne a vlasteneckú lyriku publikoval v Sokole a Orle. Spolupracovník Riegrovho Slovníka náučného.
Michal Boor bol predsedom Čitateľského spolku a Pomocnej pokladnice. Zakladajúci člen Matice Slovenskej. Zaslúžil sa o vznik slovenských patronátnych gymnázií. Ako člen magistrátu v Skalici a účastník politických podujatí obhajoval práva Slovákov. V roku 1883 bol členom slovenskej delegácie pri otvorení Národného divadla v Prahe.
Zomrel v Skalici 17.3.1891.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.