Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ladislav Paulíny

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ladislav Paulíny

Dnes si pripomíname 115 rokov od úmrtia EVANJELICKÉHO KŇAZA, HISTORIKA a SPISOVATEĽA Ladislava Paulínyho. Narodil sa 1.7.1815 v Zemianskom Podhradí a zomrel 25.4.1906 v Senici. 

Ladislav Paulíny sa narodil v rodine evanjelického kňaza. Základné vzdelanie nadobudol v ľudovej škole v Senici a na gymnáziu v Rábe (dnešný maďarský Györ), pokračoval na bratislavskom evanjelickom lýceu a teológiu vyštudoval v rakúskej Viedni. Po skončení štúdií krátko kaplánoval na Myjave a v roku 1840 spojil život s artikulárnym zborom v Prietrži, kde nepretržite pôsobil až do roku 1895 ako evanjelický kňaz. Po odchode do dôchodku sa usadil v Senici u svojho zaťa Jána Bežu, kde prežil posledné roky svojho života.

L. Paulíny bol vrstovníkom, spolužiakom a verným spolubojovníkom Ľudovíta Štúra, spolu sa zúčastnili i pamätnej schôdzky 24. apríla 1836 na Devíne. V roku 1842 bol členom delegácie vo Viedni u cisára Ferdinanda I., ktorému predostreli požiadavky a ponosy Slovákov. Za práva svojho národa bojoval aj v revolučných rokoch 1848-1849. Ako dôstojník dobrovoľníckej armády sa zúčastnil všetkých troch výprav.

Literárnej a publicistickej činnosti sa Paulíny venoval pod pseudonymom Branislav Podolinský. Svoje práce uverejňoval v almanachu Nitra. Väčšiu časť jeho tvorby tvorí literatúra s náboženskou tematikou a práce z histórie. Medzi jeho najcennejšie diela patrí Dejepis superintendencie Nitrianskej (1891), v ktorom spracoval veľa historických poznatkov z oblasti slovenskej literatúry a kultúry. Známa je aj jeho osvetová činnosť medzi ľudom. Propagoval moderné spôsoby hospodárenia a v Prietrži založil Peňažné družstvo.

Ladislav Paulíny zomrel 25. apríla 1906 a je pochovaný na senickom cintoríne. Jeho synovcom bol vedúci slovenský politik, národný a kultúrny pracovník Viliam Pauliny-Tóth.

Zdroje: http://www.ezahorie.sk/, http://www.pam.epocha.sk/

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.