Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jonatán Dobroslav Čipka

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Jonatán Dobroslav Čipka

Dnes si pripomíname 160 rokov úmrtia EVANJELICKÉHO FARÁRA, SPISOVATEĽA, FOLKLORISTU a SPOLUZAKLADATEĽA TATRÍNA Jonatána Dobroslava Čipku. Narodil sa 14.6.1819 v Tisovci a zomrel 14. februára 1861 v Driečanoch.

Základnú školu vychodil v Tisovci. Študoval na Lýceu v Kežmarku a v Bratislave. Univerzitné štúdiá absolvoval v Jene v rokoch 1842 – 1943. Po štúdiách bol vychovávateľom u baróna Révaya v Mošovciach. V rokoch 1845 – 1847 bol učiteľom a evanjelickým kaplánov v Ratkovej. Od roku 1847 pôsobil ako farár v Drienčanoch. Literárne sa začal prejavovať už počas štúdií v Kežmarku, kde pracoval v študentskom literárnom spolku. Písal a publikoval básne i preklady z nemčiny vo Fejérpatakyho kalendári a v jeho rubrike Slovenský pozorník. Spolu s A. H. Škultétym a Š. M. Daxnerom zapísal množstvo zozbieraných slovenských ľudových rozprávok do takzvaného Codexu tisovského, ktorý dlho patril medzi základné pramene pri vydávaní ľudových rozprávok. Ním zozbierané rozprávky vychádzali tiež vo Francisciho Slovenských povestiach, či Dobšinského Prostonárodných slovenských povestiach.
Spolu s A. H. Škultétym vydával zábavník Zornička, zábavník pre dietky, priekopnícke to dielo v našej literatúre pre mládež. Tu publikoval množstvo vlastných próz i poézie určenej práve deťom. Inšpiroval sa predovšetkým rozprávkou, využil tiež skúsenosti kňaza a učiteľa na nevyhnutné mravoučné zakončenie svojich prác. Pochovaný je v Drienčanoch (okres Rimavská Sobota), kde ako farár pôsobil od roku 1847.
Zomrel 14.2.1861 v Drienčanoch.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.