Spomíname na vzácnych evanjelikov: Eliáš Ladiver

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Eliáš Ladiver

Pred 335 rokmi zomrel PEDAGÓG, DRAMATIK a FILOZOF Eliáš Ladiver. Narodil sa okolo roku 1633 v Žiline a zomrel 2.4.1686 v Prešove. 
Eliáš Ladiver sa narodil okolo roku 1633 v Žiline v rodine rektora žilinskej školy neskôr žilinského farára a seniora Hornotrenčianskeho seniorátu Eliáša Ladivera. Eliáš mladší postupne študoval v Žiline, Levoči a Blatnom Potoku, kde bol študentom Jána Ámosa Komenského. Následne študoval teológiu vo Wittenbergu. Po návrate domov bol rektorom školy v rodnej Žiline a v Bardejove. V roku 1664 bol ordinovaný za farára v Teplej (Liptov, Liptovská Teplá). V roku 1667 bol povolaný na novootvorené Kolégium hornouhorských stavov v Prešove za profesora logiky a poézie. V roku 1672 po zrušení Kolégia musel spolu s ostatnými profesormi z Prešova ujsť. Počas tohto exilu pôsobil na školách v Sedmohradsku Sibini a Sighișoara – Šegešvár (dnešné Rumunsko). V roku 1681 bol povolaný za rektora na obnovené Kolégium v Prešove. V Prešove 2. apríla 1686 aj zomrel a bol pochovaný v nemeckom evanjelickom kostole v Prešove (dnes konkatedrála sv. Mikuláša). Ladiver bol významným filozofom, básnikom a učiteľom a krátko pôsobil aj ako kňaz. Známe sú jeho vieroučné dišputy s jezuitmi, bol autorom mnohých divadelných hier, ktoré boli verejne prezentované študentmi Kolégia (Eleazar Constans, Papinianus Tetragonos). Bol prívržencom aristotelovskej filozofie a protestantský scholastik. Písal filozofické rozpravy a školské divadelné hry, ktoré majú polemický charakter. Venoval sa tiež otázkam logiky, etiky, rétoriky a metafyziky. Tieto tendencie sledoval aj vo svojich dielach.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.